Individualių įmonių apskaitos teisinis reglamentavimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Individualių įmonių apskaitos teisinis reglamentavimas Lietuvoje
In the Journal:
Keywords:
LT
Apskaita; Apskaitos standartai; Apskaitos teisinis reglamentavimas; Buhalterinė apskaita; Finansinę atskaitomybę; Individuali įmonė; Norminiai aktai; Įmonė.
EN
Accounting; Accounting Legal Reguliation; Accounting standards; Bookkeeping; Company; Financial statements; Individual enterprise; Individual enterprises; Normative acts.
Summary / Abstract:

LTVienas iš svarbiausių finansinės apskaitos tikslų – formuoti ir pateikti naudingą finansinę informaciją jos vartotojams. Atsižvelgiant į prioritetinius vartotojus, nacionaliniu lygmeniu formuojama tokia finansinė informacija, kuri geriausiai tenkina jų poreikius. Straipsnyje siekiama išanalizuoti individualių įmonių teisinį reglamentavimą. Pagal galiojančius norminius aktus individualiose įmonėse taikoma supaprastinta buhalterinė apskaita, buhalterinė tarnyba nėra privaloma, taip pat neprivalomas ir auditas. Lietuvoje apskaitos praktiką ir finansinę atskaitomybę nulemia mokesčių įstatymai. Todėl individualių įmonių apmokestinimo tvarka iš esmės nesiskiria nuo kitų įmonių apmokestinimo tvarkos. Per paskutinius metus suvienodinti ir mokesčių tarifai. Todėl tvarkyti apskaitą individualiose įmonėse tampa problemiška ir sudėtinga. Neturintys specialių žinių savininkai patys nepajėgūs tai atlikti, o samdyti buhalterius neturi lėšų. Tai yra viena iš daugelio priežasčių, dėl ko Lietuvoje sparčiai mažėja šios rūšies įmonių. Supaprastintos taisyklės tampa sudėtingomis, įmonės įregistravimas – paprastas, o išregistravimas – sudėtingas. Reikia pažymėti, kad individuali įmonė yra vienintelė Lietuvos įmonės rūšis, neturinti savo įstatymo, reglamentuojančio jos steigimą, veiklą ir likvidavimą, kapitalo formavimą ir jo kitimą, pelno panaudojimą. Iš pateiktos medžiagos galima padaryti išvadą, kad apskaitos reglamentavimas individualiose įmonėse yra nepakankamas, nes trūksta norminių ir poįstatyminių aktų, nėra esamų įstatymų aiškumo, neparengta kompleksinė apskaitos sistema.

ENIn Lithuania normative statements on individual enterprises being in force, simplified accounting was adapted: enterprises do not have to fill in the great book and do not make a balance. They must only fill in a special form of an accounting journal. Financial accountability serves for income declaration, in which incomes, the main expenditure rates, profit and profit taxes are shown. In Lithuania regulations on the accounting in individual enterprises are not complete for the lack of standard acts, non-concrete rules on the recognition of incomes and expenditure. Laws on taxes determine financial accounting. Individual enterprises are paying the same taxes as juridical persons and tax accounting is complicated. For individual enterprises accounting department is not compulsory, the owner manages accountancy himself and must be a skilled bookkeeper. Lack of qualification is revealed only during auditing, so that is why enterprises suffer many losses. To avoid this compulsory training for the owners of individual enterprises must be organized. Clear law on taxes, taxation and accounting for small size enterprises where only the owner and his family members work must be passed. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40257
Updated:
2018-12-17 11:16:28
Metrics:
Views: 12    Downloads: 9
Export: