Žiniasklaidos įtaka paauglystėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žiniasklaidos įtaka paauglystėje
Alternative Title:
Cultivation of mass media literacy in adolescence
In the Journal:
Keywords:
LT
Žiniasklaida, paauglystė, masinės informacijos priemonės, televizija, tėvų atsakomybė.
EN
The media, adolescence, mass measures of information, television, parents responsibility.
Summary / Abstract:

LTVis dažniau televizijos žiūrėjimas paaugliams tampa pagrindiniu laisvalaikio praleidimo būdu. Tokiu būdu televizija tampa vienu iš svarbiausių socializacijos šaltinių. Dėl didėjančios televizijos įtakos mažėja tokių institutų kaip šeimos, mokyklos, bendruomenės įtaka asmenybės socializacijai. Paaugliai, palyginti su suaugusiaisiais, yra įtaigesni televizijoms laidoms, kadangi dar neturi stabilios vertybių sistemos, patirties. Literatūros analizė parodė, kad televizijos laidų poveikis paauglio asmenybei Lietuvoje nėra išsamiai nagrinėtas. Todėl šio straipsnio tikslas – nustatyti televizijos laidų poveikį paauglio asmenybės vystymuisi, remiantis riboto poveikio teorijos paradigma. Riboto poveikio teorija teigia, kad televizija nepalankiai veikia tik kai kuriuos vaikus ir tik tam tikromis sąlygomis, bet ne daugelį vaikų įvairiomis sąlygomis. Televizijos poveikis gali būti aiškinamas televizijos laidų ir žiūrovų savybių tarpusavio sąveika. Televizijos įtaka vaikams priklauso nuo jų santykio su šeima (tėvais), todėl šeima riboto poveikio teorijos aspektu gali būti televizijos poveikio vaikams barjeru. Tyrimo objektu pasirinktos paauglių žiūrimos televizijos laidos. Siekiant išsiaiškinti dažniausiai žiūrimas televizijos laidas, pagal parengtą klausimyną buvo tirti Klaipėdos miesto vidurinių mokyklų 13–14 metų paaugliai. Pagal šeiminę padėtį didžioji dalis (69 proc.) apklaustųjų yra iš pilnų šeimų ir 31 proc. respondentų – iš nepilnų šeimų.

ENWatching television is increasingly becoming the main leisure activity among adolescents. This way television becomes one of the most important means of socialisation. Due to an increasing influence of television, influence of such institutes as family, school or community on personal socialisation is decreasing. Compared to adults, adolescents are more susceptible to what’s shown on television since they don’t have a stable value system and enough experience. Literature analysis demonstrated that impact of television shows on adolescent personality has not been properly studied in Lithuania. Therefore this article is aimed at identifying an impact of television shows on the development of adolescent personality based on the paradigm of the limited effect theory. The limited effect theory states that television has a negative effect only on some children and only under certain conditions but not on majority of children under various conditions. The effect of television may be explained by a mutual interaction between television shows and characteristics of audience. The effect of television on children depends on their relationship with their family (parents) therefore in the context of the limited effect theory family may become a barrier to the effect of television on children. The study was focused on television shows watched by adolescents. To find out what television shows were the most popular, adolescents of 13-14 years of age from secondary schools of Klaipėda city were surveyed against the drafted questionnaire. By family status, the majority of respondents (69%) were from complete families and 31% of respondents were from incomplete families.

Related Publications:
Tarpasmeninių santykių inertiškumo šeimoje problemos / Aušra Maslauskaitė. Filosofija. Sociologija. 2002, Nr. 1, p. 77-81.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40247
Updated:
2020-10-04 19:26:28
Metrics:
Views: 7
Export: