Apie Skomantą ir jo pagoniškąjį detektyvą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie Skomantą ir jo pagoniškąjį detektyvą
Alternative Title:
About Skomantas and his pagan detective
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 4, p. 12-19
Keywords:
LT
Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas Kazio Almeno inicijuotas literatūrinis projektas, pavadintas Skomanto vardu. Šis projektas – tai paaugliams skirta nuotykinių knygų (apysakų) serija, kuri turėtų skatinti mokyklinio amžiaus jaunimą skaityti, domėtis sava kultūra, Lietuvos istorija. Pagrindinis Almeno tikslas – sukurti lietuviškąją tvermės kultūrą, t. y. pasiūlyti Lietuvos jaunimui savą pramoginę-nuotykinę literatūrą, kurioje dominuotų lietuviui pažįstami kontekstai. Tad Skomanto serijos knygų herojai – lietuvių kunigaikščių šeimos nariai, daugiausiai vaikai, patiriantys įvairiausių nuotykių. Šitaip Almenas bando įtvirtinti savo suformuluotą kultūros perimamumo teoriją, teigiančią, jog norint, kad lietuvių kultūra būtų perimama iš kartos į kartą, ją reikia perduoti pasitelkiant ne tik elitinę, o ir „mažiau sudėtingą“ populiariąją literatūrą. Rašytojo nuomone, būtent populiarioji kultūra yra elitinės kultūros pamatas. Straipsnyje bandoma atsakyti į klausimus, kokia Skomanto slapyvardžio kilmė, kas slepiasi po šiuo pseudonimu, kaip Almenui sekėsi įgyvendinti projektą. Analizuojant serijos knygas, aptarti jų lingvistiniai aspektai, siužeto konstravimo ypatybės, iliustracijos ir kt. Gvildenamos žanro problemos, pareikalavusios įsigilinti į Skomanto santykį su lietuviškąją literatūrine tradicija (vaikų literatūra, istoriniu romanu). Paraleliai ieškoma atsakymų į klausimus, kodėl kyla įtampa tarp populiariosios ir elitinės literatūros, aptariamas rašytojo, skaitytojo ir kritiko santykis su populiariąją literatūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anonimiškumas; Projektas; Kolektyvinė autorystė; Romanas; Istorinis romanas; Anonymity; Project; Colective autorship; Novel; Hostorical.

ENThe article reviews the literary project of Kazys Almenas called ‘Skomantas’. This project is a series of adventure books (stories) for teenagers, designed to encourage Lithuanian teens to read and take an interest in their own culture and Lithuania’s history. The main aim of Almenas is to create Lithuanian culture, to offer the youth of Lithuania its own recreational-adventure literature, in which familiar Lithuanian contexts are predominant. Therefore the heroes of the ‘Skomantas’ series of books are members of Lithuanian knights’ families – mostly children, who experience various adventures. Thus Almenas tries to strengthen his postulated theory of cultural transferability, which states that if we want Lithuanian culture be transferred from generation to generation, it has to be transferred not just through élite literature but also through “less complex” popular literature. In Almenas’ opinion, popular culture is in fact the foundation of élite culture. The article tries to answer the question of what is the origin of the nickname Skomantas, what hides behind the pseudonym, and how Almenas fared in implementing the project. The books in the series are analysed, their linguistic aspects commented on, likewise the characteristics of plot development, the illustrations, etc. The article examines the issue of where the ‘Skomantas’ genre fits in relation to Lithuanian literary tradition, (children’s literature, historical novels). Also examined is the issue of why there is tension between popular and élite literature, and the relationship of writers, readers and critics to popular literature.

ISSN:
2029-7238
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4024
Updated:
2021-02-22 22:49:30
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: