Lietuvos regioninės politikos aspektai ES kontekste

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvos regioninės politikos aspektai ES kontekste
Kita antraštėAspects of the Lithuania’s regional policy in the context of the EU
AutoriaiAčaitė, Vita
KnygojeEkonomikos ir vadybos aktualijos, 2005 : penktoji studentų mokslinė konferencija, 2005 m. gegužės 4 d., Šiauliai . 2005, P. 70-78
Reikšminiai žodžiai
LTRegioninė politika; Danija; Vietos savivalda
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos regioninė politika ir jos įgyvendinimo ypatumai šaliai tapus ES nare. Pabrėžiama savivaldos reikšmė, akcentuojamas regioninę politiką vykdančių plėtros agentūrų vaidmuo tobulinant regioninę politiką. Straipsnyje atliekama Lietuvos ir Danijos vietos demokratiją įgyvendinančių sistemų lyginamoji analizė, tiriama VŠĮ “Šiaulių regiono plėtros agentūra” veikla, projektas “Vietinė demokratija Danijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje”. Daroma išvada, jog projektai, skirti vietinės demokratijos skatinimui, sustiprina regionuose veikiančių vietos valdžios institucijų ir socioekonominių partnerių veikimą tarpregioniniu ir tarpvalstybiniu lygmeniu.

ENThe article analyses aspects of Lithuania’s regional policy and the specifics of its implementation in the context of the EU. It pays attention to the importance of the local government, emphasising the contribution of regional development agencies implementing the regional policy to improving the regional policy. It involves a comparative analysis of local self-government systems in Lithuania and Denmark, analyses the activity of Public Company Šiaulių Regiono Plėtros Agentūra, the project of Local Democracy in Denmark, Poland, Latvia and Estonia. The conclusion is that projects aimed at promoting democracy reinforce the action of regional local authorities and socioeconomic partners on the inter-regional and cross-border level.

ISBN9986-38-602-0
Mokslo sritis
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/402
Atnaujinta2013-04-28 15:16:26
Metrika Peržiūros: 10