Wpływ Związku Sowieckiego na politykę antypolską na Litwie

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wpływ Związku Sowieckiego na politykę antypolską na Litwie
Alternative Title:
Soviet influence on anti-Polish politics in Lithuania
In the Journal:
Klio. 2005, vol. 206, no. 6, p. 101-123
Keywords:
LT
Antilenkiška politika; Tarybų Sąjunga.
EN
Anti-Polish Politics; Soviet Influence.
Summary / Abstract:

LTSovietų Sąjunga visą tarpukario laikotarpį stengėsi daryti įtaką Lietuvos politikai. Politinių partijų ir jų spaudos finansinė parama buvo itin efektinga socialinei ir politinei manipuliacijai. Šie veiksmai neigiamai atsiliepė Lenkijos ir Lietuvos tarpusavio santykiams. Sovietų lyderiai bijojo dviejų šalių susitaikymo ir jų galimos sąjungos su Suomija, Estija bei Latvija, kuri galėjo sustabdyti sovietų ekspansiją į Vakarus, sudarymo. Tam, kad to išvengti, buvo naudojama antilenkiška propaganda Lietuvoje ir stipri parama Baltijos sąjungos įkūrimui besipriešinančioms jėgoms. Tautininkai, norėdami pasiekti savo tikslus, t.y. ateiti į valdžią kiek įmanoma greičiau bei susigrąžinti Vilnių, priėmė finansinę sovietų paramą. Kita vertus, sovietai ketino šį bendradarbiavimą panaudoti orientuotų į Vakarus krikščionių demokratų eliminavimui, ypatingai po 1926 m. perversmo. Tokie veiksmai pakeitė Lietuvos užsienio politiką, dar labiau pagilinant konfliktą su Lenkiją bei suartėjant su Sovietų Sąjunga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tarybų Sąjunga; Antilenkiška politika; Soviet Influence; Anti-Polish Politics.

ENDuring all the interwar years the Soviet Union tried to influence Lithuanian politics. A highly effective way of social and political manipulation was a financial support for political parties and their press. Those actions aimed to cause disagreement between Poland and Lithuania and to keep them conflicted. Soviet leaders were afraid of a potential reconciliation between two countries and an alliance they could have formed with Finland, Estonia and Latvia, what might have stopped soviet expansion into the West. To avoid this, anti-Polish propaganda was used in Lithuania and a strong support was given to the forces that were contrary to the establishment of the Baltic Union. Nationalists accepted the financial support from the Soviets in order to reach they political aims – they desired to come to power as soon as possible and to recover Vilnius. On the other side, Soviets intended to use this cooperation to eliminate Christian democrats oriented towards the West, particularly after the overthrow in 1926. All those activities resulted in changes of Lithuanian foreign affairs politics, sharpening of the conflict with Poland and moving closer to the USSR. [From the publication]

ISSN:
1643-8191
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4016
Updated:
2021-03-17 17:10:34
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: