Dailės ir poezijos susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dailės ir poezijos susitikimas Alfonso Nykos-Niliūno eilėraštyje
Alternative Title:
Interaction between painting and poetry in Alfonsas Nyka-Niliūnas' poem The Night of liberation
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2004, Nr. 7, p. 18-37
Keywords:
LT
Alfonsas Nyka-Niliūnas; Alfonsas Nyka-Niliūnas; Analizė; Eilėraštis; Figūros; Intertekstualumas; Izotopijos; Literatūra; Lyrinis subjektas; Menas; Semantika; Semantinė figūra; Tapyba; Vizualumas.
EN
Alfonsas Nyka-Niliūnas; Alfonsas Nyka-Nilūnas; Analysis; Art; Figures; Intertextuality; Isotopia; Isotopies; Lithuanian Literature; Lyric subject; Painting; Poem; Poem, semantic figure; Semantics; The poem; Visuality.
Summary / Abstract:

LTVienas svarbiausių ir ilgiausiai brandintų (paantraštė byloja, kad tai „Trečiasis variantas“) lietuvių egzodo poeto Alfonso Nykos-Niliūno eilėraščių, kuriame lyrinio subjekto egzistencinių siekių išsipildymo, laisvės ir visaverčio gyvenimo paieškos atveda į meno vaizdinių sritį, yra „Išsivadavimo naktis“ iš rinkinio „Vyno stebuklas“. Jį verta nagrinėti išsamiai ir kaip intertekstinės struktūros pavyzdį, nes eilėraščio kulminacijoje staigus prasmės nušvitimas - aliuzija į paveikslą. Atveriant ir išskleidžiant semantikos lygmens komponentus ryškėja pagrindinių tekste atpažįstamų izotopijų sąsajos su meno, kultūros kontekstui atstovaujančiomis figūromis. [Iš leidinio]

ENThe analysis of the poem „The Night of Liberation“ by Lithuanian poet Alfonsas Nyka-Niliūnas is concentrated on the role of semantic isotopics of visuality, consisting of figures of a reflecting mirror, a crystal, and a valley. The subject of the poem seeks for the realization of the idea of freedom, which also includes liberation of human senses and extension of visual field. This poem is a vivid example of an intertextual structure: a reference to the work of painting (i.e. Rokeby Venus by Diego Velázquez) is the culmination of the text and it is interpreted as an erotic and aesthetic object of value. The most important segment of the text is the final lines where ephemeral poetic vision of a woman is identified with "a hot night" and "Venus of Velázquez". The subject changes his place of localization, experiences euphoria and the loss of joy at the same time. The significance of visual perception is also obvious: the references of light and darkness in the poem are recognized as the pictorial landscapes moving in the subject's imagination. The correlation of semantic figures in the text reminds of the composition of painting. [Text from author]

ISSN:
1648-6390
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40131
Updated:
2019-02-04 18:39:32
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: