As in the life of Christ: Christian conversion, Christian context and Lithuanian incantations'

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
As in the life of Christ: Christian conversion, Christian context and Lithuanian incantations'
Alternative Title:
Kaip ir Kristus gyveno: krikščionybės įvedimas, krikščioniškasis kontekstas ir lietuvių užkalbėjimai
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 177-189
Keywords:
LT
Demonologija; Kontekstas; Krikščionybė; Kristus; Lietuvių mitologija, Naujasis Testamentas; Tautosaka; Lietuvių užkalbėjimai; Tikėjimas; Užkalbėjimai.
EN
Belief; Christ; Christianity; Context,; Demonology; Incantations; Lithuania; Lithuanian folklore; Lithuanian incantations; Lithuanian mythology; New Testament.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama folkloro tradicijos pastovumas bei kaita krikščionybės įvedimo ir krikščioniškojo atsivertimo kontekste. Palyginęs Naujojo Testamento stebuklų aprašymus su užkalbėjimuose atsispindinčia lietuvių liaudies religine pasaulėjauta, autorius daro išvadą, kad šios dvi pasaulėžiūros yra glaudžiai susijusios; negana to, lietuviškoji medžiaga akivaizdžiai rodo, kad toji antgamtinė jėga, kuria remiamasi užkalbėjimuose, grindžiama krikščioniškąja pasaulėžiūra, ypač krikščioniškais tikėjimais Kristaus vardu sakomo žodžio galia. Autoriaus nuomone, užkalbėjimų tradicija tokia pastovi ir nekintama ne todėl, kad lietuviai ne iki galo priėmė krikščionybę, bet veikiausiai kaip tik dėl to, kad užkalbėjimai itin puikiai dera krikščioniškosios demonologijos kontekste. Straipsnyje taip pat aptariami religijos ir magijos apibrėžimai, parodant, kokia dirbtinė ir netikra šių dviejų sampratų priešprieša. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the permanence and change of the folk tradition in the context of institution of Christianity and conversion into Christian faith. After comparing the descriptions of miracles from the New Testament to the Lithuanian folk religious worldview as reflected by incantations, the author comes to a conclusion that these two worldviews are closely related; moreover, the Lithuanian material shows that the supernatural force upon which the incantations rest is based on the Christian worldview, especially on the power of word said in the name of Christ. The author believes that incantation tradition is so persistent and unchanging not because Lithuanians did not fully accept Christianity but exactly because incantations perfectly fit in the context of the Christian demonology. The article also discusses definitions of religion and magic, and demonstrates how artificial and incorrect contraposition of these two concepts is.

ISSN:
1392-2831
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40123
Updated:
2018-12-17 11:16:25
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: