Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Papročių teisės pastovumo ir kaitos liudijimai patarlėse
Alternative Title:
Proverbial attestations of stability and change in customs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 92-99
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tautosaka / Folklore; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTNenykstantį patarlių poveikį rodo pastaruoju metu vienas po kito leidžiami įvairių sudarytojų parengti patarlių rinkinėliai. Tačiau kaip tik dabar žmogus, mažiau susipažinęs su tautosakos dalykais, suglumsta, turėdamas itin gausų ir nevienareikšmį pasirinkimą. Šio straipsnio autorę suintrigavo daugelio patarlių, nepaisant jų ilgaamžiškumo, klaidingumas. Atrodo, jog patarlės mums labiau padeda išsakyti asmeninius pastebėjimus ar įsitikinimus nei pažinti tam tikras taisykles ar reiškinius. Kadangi gyvenimas yra kupinas prieštaravimų, per šimtmečius galėję susirinkti aibė vienas kitam priešingų teiginių, kuriuos kiekvienas galįs suprasti kaip tinkamas. Šiame straipsnyje ketinama paieškoti jungties tarp skirtingų vertinimų tyrinėjant papročių teisės paveldą, kurio nemažą dalį sudaro patarlės. Įvairių, vienas kitą papildančių, paneigiančių, ginčijančių patarlių tekstų visuma arba vieno patarlės tipo versijų grandinė gali paaiškinti kai kuriuos nunykusius arba daugiau ar mažiau paslėpta forma išlikusius papročius. Patarlės gali būti naudingos papročių teisės liudininkės, jeigu teisingai nustatoma jų iliustruojamo papročio kilmė, esmė, raidos sąlygos, nykimo priežastys. Kaip rodo tyrinėjimai, patarlės geba išlikti, lanksčiai prisitaikydamos prie kintamų visuomenės bendrabūvio normų liudydamos pastarųjų raidą bei nykimą, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai primindamos esminius, teiktinuosius reiškinių vertinimus.Reikšminiai žodžiai: Kaita; Tautosaka; Paprotinė teisė; Papročiai; Patarlės; Pstovumas; Change; Common law; Customs; Lithuania; Lithuanian folklore; Proverbs; Stability.

ENContinuous publication of collections of proverbs compiled by various authors demonstrates the undying effect of proverbs. Nevertheless, people who are not that well familiar with folk tradition might feel puzzled when faced with such an abundant and ambiguous choice. The author of this article was intrigued by how incorrect many of the proverbs are despite their old age. It seems as if proverbs help us to express our personal observations or believes rather than to recognise certain rules or phenomena. Since life is full of contradictions it’s not surprising that a lot of contradicting statements were collected within a few centuries that everyone may interpret as they like. In this article the author looks for a connection between different interpretations by studying the legacy of common law quite a large part of which consists of proverbs. The body of texts of various proverbs that supplement, deny or question each other or a various versions of one type of proverbs may explain some of the extinct customs or those who survived in more or less covert form. Proverbs may be useful witnesses of customs if a correct origin, essence, developmental conditions and reasons of extinction of a custom they depict are identified. As research shows proverbs are able to survive by flexibly adapting to changing social norms and witnessing their evolution and extinction, and by also directly or indirectly reminding of the essential, “correct” interpretation of phenomena.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Išbandytos ir neišbandytos lietuvių patarlių tyrimo strategijos / Dalia Zaikauskienė. Tautosakos darbai 2009, 38, p. 63-79.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40115
Updated:
2018-12-17 11:16:22
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: