Instrumentinio muzikavimo tradicija ir jos kaita: nuo skudučių iki lūpinės armonikėlės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Instrumentinio muzikavimo tradicija ir jos kaita: nuo skudučių iki lūpinės armonikėlės
Alternative Title:
Tradition and change in the instrumental music: from multi-pipe whistle to harmonica
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2003, 25, p. 71-80
Keywords:
LT
Etninė instrumentinė muzika; Instrumentinė muzika; Kaita; Lietuvių folkloras; Skudučiai; Tradicija.
EN
Change; Ethnic instramcntal music; Folklore; Instrumental music; Lithuania; Tradition.
Summary / Abstract:

LTŠiandieną, žvelgiant iš XXI a. perspektyvos, labai sunku pasakyti, kaip slenkant šimtmečiams ar net tūkstantmečiams kito etninės instrumentinės muzikos tradicija. Tačiau niekas negalėtų paneigti, kad kaip tik pastaraisiais šimtmečiais instrumentinė, kaip ir dainuojamoji, tradicija patyrė ypač stiprią iš Vakarų bei Vidurio Europos atklydusios muzikinės kultūros įtaką, įvairūs armonikos tipo instrumentai, lūpinė armonikėlė, variniai pučiamieji ir kt. įsiveržę i konservatyvius etninio instrumentinio muzikavimo papročius, vienus instrumentus išstūmė, kiti buvo mėginami pritaikyti naujiesiems kūriniams griežti netgi keičiant jų konstrukciją ir panašiai. Straipsnio objektas – skirtingų Rytų Europos tautų (lietuvių, komių, rusų ir efuzinų) įvairios muzikavimo daugiavamzdėmis dūdelėmis tradicijų apraiškos. Darbo tikslas – atskleisti XIX a. antrojoje pusėjc–XX a. pradžioje Rytų Europą užplūdusių vakarietiškų naujųjų muzikos instrumentų ir to meto populiarios muzikos įtaką Senajai instrumentinei tradicijai, jos kaitai. Pasitelkus lyginamąjį tipologinį metodą keliama prielaida, kad daugiau nei prieš pusantro šimtmečio ir vėliau minėtas tautas iš Vakarų (o Lietuvą – ir iš Rytų) užplūdęs naujasis muzikos stilius bei naujieji muzikos insirumentai daugiau ar mažiau paveikė senąją skudučių tipo instrumentų muzikavimo tradiciją ir netgi galėjo prisidėti prie šių instrumentų išnykimo. [Iš leidinio]

ENIt is hard to say today, looking from the perspective of the 21st century, how tradition of ethnic instrumental music was changing during the past hundreds and even thousands of years. No one could deny, though, that during the past few hundred years instrumental as well as vocal tradition experienced a strong influence of musical culture which came from the Western and Central Europe; various accordion type instruments, harmonica, brasswinds, etc. made their way into conservative customs of ethnic instrumental music, displaced some instruments while some others were adapted for playing new works of music even if it called for changes in their design, etc. The subject of this article is various manifestations of tradition to play multi-pipe whistles in different Eastern European nations (Lithuanians, Komis, Russians and Efuzines). This work is aimed at demonstrating the invasion of the new Western musical instruments into the Eastern Europe in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century and an influence of the popular music of that time on the old instrumental tradition and its change. It is assumed, based on the method of comparative typology, that the new musical style and new musical instruments that flooded the above mentioned nations from the Western countries (or from the Eastern countries in case of Lithuania) more than 150 years ago had some influence on the old traditional multi-pipe whistle type instruments and could even contribute to their extinction.

ISSN:
1392-2831
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40112
Updated:
2018-12-17 11:16:21
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: