Pluoštelis čigonų tautosakos, papročių ir tikėjimų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pluoštelis čigonų tautosakos, papročių ir tikėjimų
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2002, 24, p. 189-203
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos tautinės mažumos; Lietuvos čigonai; Papročiai; Tautosaka; Čigonai; Čigonų tautosaka; Customs; Ethnic minorities; Folklore; Gypsies; Gypsy folklore; Lithuania; Romany.
Keywords:
LT
čigonai; Čigonų tautosaka; Etninės mažumos. Tautinės mažumos / Ethnic minorities. National minorities; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tautosaka / Folklore.
EN
Gypsy folklore; Gypsies; Romany.
Summary / Abstract:

LTŠioje publikacijoje skelbiama dviejų seserų čigonių – Teofilės Bagdonavičienės (g. 1953) ir Valerijos Vancevičienės (g. 1944) pateikta ir užrašyta tautosakinė bei etnografinė medžiaga. Nors jau pasirodė čigonus, kaip Lietuvos tautinę mažumą, tyrinėjančių publikacijų, tačiau jų tautosaka liko nuošalėje: ji nebuvo užrašinėta ir skelbta. Šioje publikacijoje pateikiamos kelios senosios čigonų dainos „apie gyvenimą“, kurios atspindi šios tautos praeitį. Dainos užrašytos T. Bagdonavičienės čigonų susiėjimų metu. Be dainų, spausdinama keletas Vancevičienės pasektų pasakų, kurias vaikams pasakodavo jos mama. Taip pat pateikiamas įdomus pasakojimas apie čigonų baroną. Klajokliško gyvenimo laikais tabore tai buvo svarbus ir įtakingas žmogus, savotiška tvarkos ir teisingumo tabore institucija, išlikusi ir savo įtaką išlaikiusi iki pat šių dienų. Pateikiamas ir pasakojimas apie čigoniškas vestuves. Be įprastų vestuvių, kai jaunieji gauna tėvų sutikimą, tarp čigonų yra ir vestuvės-pabėgimas. Jaunieji pabėgdavo, jei negaudavo tėvų leidimo tuoktis. Grįžę į taborą jaunieji buvo laikomi šeima. Čigonų pasakojimai apie blogas akis, nužiūrėjimus ar užkalbėjimus (atkalbėjimus) yra panašūs kaip ir lietuvių. Nuo blogos akies čigonai vaikams ant riešo užriša raudoną siūliuką, arkliams jį įpina į karčius. Prisiminimai – taip pat svarbus, daug informacijos teikiantis žanras, tad skelbiamas ne vienas prisiminimą apie čigonų gyvenimo kasdienybę. Tačiau čia publikuojama tautosaka tėra lyg mažas stikliukas iš didelės ir spalvingos mozaikos.

ENThe publication presents the recorded folklore and ethnographic material provided by two Gipsy sisters: Teofilė Bagdonavičienė (b. 1953) and Valerija Vancevičienė (b. 1944). Although there have already appeared publications investigating the Gipsy people as the Lithuanian ethnic minority, their folklore still remains aside: it has not been recorded and published. This publication presents several old Gipsy songs “about life” that reflect the past of these people. The songs were recorded at Gipsy get-togethers at Bagdonavičienė’s. Besides songs, the publication presents several tales told by Vancevičienė, which had been told to children by her mother. An interesting story about the Gipsy baron is also provided. During the nomadic times, he was an important and influential man in the Gipsy encampment, kind of an order and justice institution that remained and retained influence to date. The publication also presents a story about Gipsy wedding. Alongside an ordinary wedding, when the couple obtain their parents’ consent, there is also the so-called wedding-runaway. The couple would run away if they failed to obtain their parents’ consent. Upon their return to the encampment they were considered to be a family. Gipsy stories about the evil eye, whammy, incantations are similar to Lithuanian ones. To protect from the evil eye, Gipsy people tie a red string on their children’s wrists or weave it into the horse mane. Recollections are also an important genre that provides a lot of information; therefore, the publication contains some episodes of the daily life of Gipsies. However, the folklore published here is only a tiny glass fragment in a large and colourful mosaic.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Lietuvos romai : tarp istorijos ir atminties / Aušra Simoniukštytė. Lietuvos etnologija. 2007, 6 (15), p. 123-154.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40100
Updated:
2018-12-17 11:06:10
Metrics:
Views: 38    Downloads: 7
Export: