Prasminga (-os) serijos pradžia : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prasminga (-os) serijos pradžia: recenzija
In the Journal:
Colloquia. 2012, 28, p. 210-219
Keywords:
LT
Birutė Baltrušaitytė; Birutė Baltrušaitytė (Masionienė); Kritika; Literatūra; Monografija; Moteriškumas; Sovietmetis.
EN
Birutė Baltrušaitytė; Birutė Baltrušaitytė (Masionienė); Critics; Femininity; Lithuanian Literature; Monograph; Soviet time.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatoma Viktorijos Daujotytės monografija apie Birutę Baltrušaitytę „Eiti savo keliu“. Joje kalbama apie V. Daujotytės ypatingą pasirengimą rengti knygas apie rašytojus. Ankstesnėse kygose apie Janiną Degutytę, Joną Strielkūną, Sigitą Gedą, Onę Baliukonę ir kitose sukaupta turtinga patirtis, kaip galima į rašytoją žvelgti ne tik kaip į reikšmingo literatūrinio palikimo autorių, bet ir kaip į gyvą žmogų su netikėtais jo biografijos vingiais, su prieštaringais charakterio bruožais. Anot recenzento, knygoje Birutės Baltrušaitytės-Masionienės – mokslininkės, rašytojos, pedagogės, žmogaus – paveikslas ryškesnis nei kitose panašaus pobūdžio monografijose. „Eiti savo keliu“ vertinama kaip solidi literatūrologinė monografija, dar vadinama „moteriška“, norint pabrėžti ypatingą meilės, šeimos, motinystės, pasiaukojimo įprasminimą joje. V. Daujotytės žvilgsnis objektyvus, vertinimai – tikslūs. Autorės atskleista skiriamoji B. Baltrušaitytės mokslinių darbų nuostata – akcentuoti pedagoginius tikslus ir uždavinius. Monografijoje viskas tikra, autentiška, paremta epistoline ir memuarine medžiaga.

ENThe review introduces Viktorija Daujotytė's monograph about Birutė Baltrušaitytė called “Eiti savo keliu” [Walking your own way]. It discusses the peculiar ability of V. Daujotytė to write books about writers. In earlier books about Janina Degutytė, Jonas Strielkūnas, Sigitas Geda, Onė Baliukonė and other books the author accumulated rich experience how a writer can be viewed not only as an author of significant literary heritage, but also as a live person with unexpected turns in his/her life, with contradicting characteristics. According to the reviewer, the picture of Birutė Baltrušaitytė-Masionienė, scholar, writer, teacher, personality depicted in the book is much more distinctive than in other monographs of similar nature. "Eiti savo keliu" is considered to be solid literary science monograph, also called "female" in order to emphasise the peculiar meaning attributed in the book to love, family, motherhood, sacrifice. V. Daujotytė's look is objective, while valuations are accurate. The author managed to reveal the distinctive feature of B. Baltrušaitytė's research works to highlight pedagogical goals and tasks. Everything in the monograph is true, authentic based on letters and memoirs.

ISSN:
1822-3737
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40092
Updated:
2018-12-17 13:17:51
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: