Parapijų istorijos tyrimai ir jų problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Parapijų istorijos tyrimai ir jų problemos
Alternative Title:
Studies of Parish History and Related Problems
In the Journal:
Knygų aidai. 2005, Nr. 4, p. 32-40
Keywords:
LT
Istoriografija / Historiography; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama išanalizuoti XX a. pabaigoje – XXI a. pradžioje publikuotas Lietuvos katalikiškų parapijų istorijas, svarbiausius jų šaltinius ir atskleisti parapijų istorinio tyrimo problemas. Lietuvos parapijų ir bažnyčių istorijų analizė atskleidė, kad daugumą parapijų istorijų parašė istorinio išsilavinimo neturintys kunigai, jų pobūdis – informaciniai-apžvalginiai leidiniai, skirti plačiajai visuomenei, daugumos tyrimų objektas – krašto istorija, chronologinės darbų ribos peržengia parapijos ir bažnyčios istorines ribas, struktūra nemotyvuota, neišnaudojami ir nemoksliškai panaudojami pagrindiniai šaltiniai. Tik kelias studijas galima pavadinti monografijomis. Jų autoriai profesionalūs istorikai. Tyrimas atskleidė, kad pagrindinės Lietuvos katalikiškų parapijų istorijos problemos yra tyrinėtojų kompetencija, tyrimų pobūdis, šaltinių panaudojimas ir prieinamumas bei tyrimo tradicijos stoka.Reikšminiai žodžiai: Parapijos; Vienuolynai; Istorijos šaltiniai; Lokalinė istorija; Parapijos istorija; Istoriografijos raida; Šaltinių kritika; Moksliškumo kriterija.

ENThe article aims at analysing histories of Lithuanian Catholic parishes published at the end of the 20th-beginning of the 21st centuries, their main sources and problems of historical studies of parishes. Analysis of history of Lithuanian parishes and churches has revealed that most histories of parishes were written by uneducated priests and their nature was informative generalised publications intended for the broad public, with the object of the majority of studies being history of the region. Chronological limits of the works go beyond historical limits of the parish and the church, the structure lacks motivation and the main sources are not used fully and scientifically. Only some studies may be referred to as monographs. Their authors are professional historians. The study has shown that the main problems in the history of Lithuanian Catholic parishes are competence of researchers, the nature of studies, use and availability of sources and the lack of research tradition.

ISSN:
2029-7238
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4009
Updated:
2021-02-22 22:49:29
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: