Vydūno meilės koncepcija grožinėje kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūno meilės koncepcija grožinėje kūryboje
Alternative Title:
Concept of love in Vydūnas's fictional works
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Vydūno lyčių meilės samprata. Išryškinama vyriškumo ir moteriškumo, eroso fenomeno, aistrų, geismų prigimtis bei jų vaidmuo žmogaus būtyje. Tiriant Vydūno meilės, lyčių kultūros klausimus, jo grožinė kūryba kai kuriais aspektais atskleidžia netgi daugiau, nei šiems klausimams jo skirtas veikalas „Gimdymo slėpiniai“. Vyriškumą mąstytojas sieja su racionaliuoju pradu ir materialiąja kultūra; moteriškumą – su iracionaliuoju (intuityviuoju) pradu ir žmoniškumo kultūra. Abiejų pradų sklaida bei raiška sąlygoja harmoningos, evoliucionuojančios visuomenės kūrimą. Meilė, slypinti žmogaus prigimties gelmėje, veda mylintįjį į atsivėrimą būčiai, sąmoningumą, darną, vienovės patirtį ir dvasinę brandą. Lyčių meilė Vydūno kūryboje siejama su platoniškuoju erosu; jo prigimtis, kaip ir psichoanalitikų K. G. Jungo, R. May darbuose, siejama su didele galia (demoniškumu ir dieviškumu). Svarbiausioji meilės bei eroso funkcija – žmogaus esmės, jo dvasinių galių žadinimas; antroji funkcija – dalyvavimas kūryboje, pradedant naują gyvybę. Aistra ir geismas siejamas su psichofizine žmogaus prigimtimi. Kaip ir kitų, taip ir seksualinių aistrų (geismų) valdymą Vydūnas traktuoja kaip vidinę discipliną, lemiančią individo dvasinę sveikatą ir darną. Į geidulius žvelgiama kaip į žalingų įpročių išaugintus geismus (tarsi gyvius), kurie iškreipia prigimtines žmogaus galias ir veikia destruktyviai tiek paties individo, tiek visuomenės gyvenimą. Suprimityvinus, susiejus lyčių meilę su seksu (kūniškumu), prarandama tai, kas lyčių santykiuose svarbiausia – prarandamas erosas ir meilė.Reikšminiai žodžiai: Erosas; Geismas; Meilė; Moteriškumas; Moteriškumas ir vyriškumas; Vyriškumas; Eros; Feminity; Love; Masculinity; Masculinity and femininity; Sexual desire.

ENThe paper analyses Vydūnas’ concept of love between sexes. The nature of masculine and feminine aspects and the phenomena of eros, passion and lust and their role in the being of a human are highlighted. When exploring the issues of love and the culture of sexes, Vydūnas’ fictional works reveal even more in some aspects than his work “Gimdymo slėpiniai” [The Mysteries of Birth] that focuses on these issues. The philosopher relates masculinity to the rational element and material culture and femininity to the irrational (intuitive) element and the culture of humanity. Dissemination and expression of both elements determine the creation of a harmonious and evolving society. Love, hidden deep in the nature of a human being, leads the loving person to opening to the being, consciousness, harmony, the experience of unity and spiritual maturity. Love between sexes in Vydūnas’ works is related to the platonic eros; his nature is related to a great power (the demonic and divine aspects), like in the works of psychoanalysts Jung and May. The most important function of love and eros is excitation of the human essence and his spiritual powers; the second function being participation in creation when starting a new life. Passion and lust are related to the psychophysical nature of a human being. Vydūnas considers the control of sexual desires (lust) as an internal discipline determining the individual’s spiritual health and harmony. Lust is viewed as the desire grown out of bad habits which distorts the inherent powers of a human being and exerts a destructive impact on the life of both individual and society. If love between sexes is made primitive and is associated with sex (flesh), eros and love – the two most important aspects in the relationship between sexes – are lost.

ISBN:
9955557605
Related Publications:
Vydūno dramaturgija / Aušra Martišiūtė. Vilnius : Litimo, 2000. 256 p., [4] iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40
Updated:
2018-10-12 16:12:51
Metrics:
Views: 43
Export: