Marginių kooperatinės bendrovės produkcija 1931-1941 metais : tautinio autentiškumo problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marginių kooperatinės bendrovės produkcija 1931-1941 metais: tautinio autentiškumo problema
Alternative Title:
  • Production of Marginiai cooperation company in 1931-1941: the problem of national authenticity
  • Production of Marginiai cooperative company in 1931-1941: the issue of national authenticity
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 38, p. 63-82. Dailės parafrazės. XX amžius
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrovės; Audinių dirbtuvės; Metodinės medžiagos; Etnografiniai dirbiniai; Dailieji amatai.
Keywords:
LT
Amatai / Crafts; Audinių dirbtuvės; Etnografija / Ethnography; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTKooperatinė bendrovė liaudies menui ir namų pramonei remti Marginiai įkurta 1930 m. pabaigoje. Tuo metu ji buvo pirmas ir vienintelis serijinių liaudiškojo stiliaus kaimo dirbinių kooperatyvas, vėlesnio, XX a. II pusės Dailės kombinato pirmtakė. Lietuvių dailėtyrininkų rašiniuose bendrovė minima kaip svarbi tarpukario laikotarpio liaudies kultūros koordinacinė grandis, kuri savo veikla daug prisidėjo prie viso nacionalinio paveldo išsaugojimo. Pačioje veiklos pradžioje susiduriama su kopijavimo ir interpretacijos santykio problema. Marginių pardavinėjami tautiniai drabužiai siūti iš audinių, kurie dažniausiai buvo tikslios tautinės tekstilės kopijos, o drabužių kirpimas, puošybos detalės daugiau ar mažiau nukrypdavo nuo originalių liaudiškų pavyzdžių, atsižvelgiant į kostiumų stilizuotojo skonį ir išmonę. Prestižinės tarptautinės ir vietinės parodos labiau įpareigodavo sekti originalais. Apie tai byloja Anastazijos Tamošaitienės Pirmajai tarptautinei amatų parodai Berlyne sukurti tautiniai drabužiai, atspindintys atskirus Lietuvos regionus. Bendrovės gaminiai tarptautinėje arenoje demonstravo lietuvių liaudies tradicijų tęstinumą, tautinį Lietuvos išskirtinumą, sudarė prielaidas tolesniam liaudiškų formų plitimui XX a. antroje pusėje. Išlikę Marginių meistrų dirbiniai įdomūs kaip to meto skonio liudininkai, bylojantys apie kontrastą tarp sekimo liaudiškais prototipais, kūrybiškos tautiškumo interpretacijos ir tikro serijinio kičo.

ENCooperation company – designed to support folk art and housing industry – Marginiai was established at the end of 1930. At that time, it was the first and only co-op for serially produced folk style countryside merchandise, and the predecessor of later Art manufacturing center [Dailės kombinatas], established in the second half of XX c. In writings of Lithuanian art researchers, the company is mentioned as an important coordination link in interwar folk culture. At the very beginning of activities, participants were confronted with the problem of relation between copying and interpretation. Folk costumes sold by Marginiai were sewn from textiles, which often constituted an accurate copy of folk textiles, whereas clothes’ cutting, decoration details more or less differed from original folk examples, depending on taste and mind of a person in charge of stylizing a costume. Prestigious international and local exhibitions called for a closer following of the originals. This fact is confirmed by folk costumes, reflecting separate regions of Lithuania, Anastazija Tamošaitienė created for the First international handcraft exhibition in Berlin. Company merchandise represented on international stage the continuity of Lithuanian folk traditions, distinct national character of Lithuania, created pre-conditions for further circulation of folk forms in the second half of XX c. Remaining merchandise of Marginiai artisans are interesting as witnesses of prevalent tastes of that time, they illustrate a contrast between observation of folk prototypes, folk interpretation of national identity, and real serial kitsch.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4
Updated:
2018-12-17 11:31:14
Metrics:
Views: 47    Downloads: 24
Export: