Valstiečiai liaudininkai Lietuvos politiniame gyvenime 1926-1940 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstiečiai liaudininkai Lietuvos politiniame gyvenime 1926-1940 m: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011.
Pages:
272 p
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga (LVLS); Valstybės perversmas; Kartų konfliktas; Jaunieji valstiečiai liaudininkai.
EN
Lithuanian peasant populist union; Coup d’etat of December 17th; Generation conflict; Young peasant populists.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Peasant populists in the political life of Lithuania 1926-1940 Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011 31 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tyrimo objektu pasirinkta iki šiol istoriografijoje atskiro dėmesio nesulaukusi Valstiečių liaudininkų partijos veikla 1926–1940 m. Darbo chronologinių ribų pradžia siejama su 1926 m. gruodžio 17 d. Lietuvoje įvykusiu valstybės perversmu, kurio metu tautininkai ir krikščionys demokratai, pasitelkę į pagalbą karininkus, nuvertė teisėtą tautinių mažumų remiamą valstiečių liaudininkų ir socialdemokratų valdančiąją koaliciją. Tyrimo pabaiga – 1940 m. birželio 15 d., kuomet Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Tyrimo tikslas – remiantis gausiais archyviniais bei publikuotais šaltiniais ir moksline literatūra nustatyti Valstiečių liaudininkų partijos vietą Lietuvos politiniame gyvenime 1926–1940 m. Šiam tikslui pasiekti keliami šeši uždaviniai: 1) pristatyti bendrą valstiečių politinių partijų padėtį Vidurio Rytų Europoje tiriamuoju laikotarpiu; 2) įvertinti valstiečių liaudininkų padėtį Lietuvoje po 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo; 3) išanalizuoti svarbiausias Valstiečių liaudininkų partijos vidaus problemas; 4) atskleisti valstiečių liaudininkų požiūrį į Lietuvos valdžios vykdytą vidaus politiką; 5) aptarti valstiečių liaudininkų santykius su kitomis to meto Lietuvos politinėmis partijomis; 6) nušviesti valstiečių liaudininkų veiklą generolo Jono Černiaus ir Antano Merkio vyriausybių valdymo laikotarpiu (1939-1940 m.). Darbe daugelis pateiktų faktų patikslina ar paneigia istoriografijoje nusistovėjusius stereotipus. Didelė dalis analizei panaudotų šaltinių į mokslinę apyvartą įvedami pirmą kartą ir šie nauji duomenys gali pasitarnauti vėlesniems istorikų ir politologų tyrimams.

ENThe activities of the Peasant Populist Party in the political life of Lithuania during the period of 1926-1940 were chosen as the research object of the dissertation, which has previously been beyond the scope of research in historiography as a separate research topic. The beginning of the chronological limits is associated with the 17 December 1926 coup d'état in Lithuania organised by the Nationalists and the Christian Democrats in collaboration with the military, who overturned the lawful ruling coalition formed from the Peasant Populists and the Social Democrats supported by national minorities. 15 June 1940, when Lithuania was occupied by the Soviet Union, marks the end of the chronological limits of the research. The research goal is to reveal the place of the Peasant Populist Party in the political life of Lithuania during the period of 1926-1940 on the grounds of numerous archival and published sources and scientific literature. Six objectives were raised to achieve the afore-stated goal: 1) to present the general situation of peasant political parties in East-Central Europe during the period under analysis; 2) to evaluate the situation of the Peasant Populists in Lithuania after the 17 December 1926 coup d'état; 3) to analyse the main internal problems arising within the Peasant Populist Party; 4) to reveal the approach of the Peasant Populists towards the domestic policy implemented by the Lithuanian government; 5) to discuss the relations between the Peasant Populists and other Lithuanian political parties at that time; 6) to cover the activities of the Peasant Populists in the terms of office of the government led by Prime Minister Gen. Jonas Černius and Prime Minister Antanas Merkys (1939-1940).

ISBN:
9789955126652
Related Publications:
Lietuvių politinių partijų ir ideologinių srovių (iki 1940 m.) istoriografija / Mindaugas Tamošaitis. Istorija. 2011, Nr. 84, p. 49-65.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39944
Updated:
2022-02-07 20:09:09
Metrics:
Views: 6
Export: