XIX-XX a. vidurio Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XIX-XX a. vidurio Lietuvos mediniai kryžiai pasaulio tradicijų kontekste: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
2 kn
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 m. Vilniaus dailės akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2007.
Keywords:
LT
Kryžiai; Mediniai kryžiai; Medžio drožyba; Krikščionių dailė; Krikščionių simbolika.
EN
Crosses; Wooden crosses; Christian art; Christian symbols.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian wooden crosses 19th - mid 20th c. in the context of world traditions Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 53 p
Summary / Abstract:

LTMediniai Lietuvos kryžiai, kartu su kitų tipų religiniais paminklais (stogastulpiais, koplytstulpiais, koplytėlėmis ant žemės ir medžiuose), jų elementais (skulptūromis, geležinėmis viršūnėmis), priklauso kryždirbystės terminu vadinamai liaudies religinei kūrybai. 2001 m. įtraukiant į UNESCO žmonijos Žodinio ir Nematerialaus paveldo sąrašą, kryždirbystės fenomenas buvo įvertintas ir pasaulio kultūros kontekste. Disertacijos objektas – katalikų kryžiai, todėl kitų konfesijų paminklai ir pajūrio krikštai į tyrimo lauką neįtraukiami. Disertacijos tikslai: nustatyti Lietuvos medinių kryžių dekoro kilmės, jų įvairovės priežastis, įvertinti Lietuvos medinių kryžių savitumą kitų šalių tradicijų kontekste. Disertacijoje išsamiai analizuojami dekoruotų kryžių kilmės veiksniai; pateikiama nauja formų tipologija tarptautiniame kontekste; funkcijos klasifikacijoje pateikiama religinių paminklų turinio sklaida, apimanti mažai tyrinėtų kryžių statymo vietų, intencijų ir su kryžių kultu susijusių papročių reikšmes; analizuojami ankstesnių tyrinėtojų fragmentiškai aptarti augaliniai ir dangaus kūnų motyvai bei neaptarta paukščių simbolika krikščioniškosios ikonografijos ir kaimo kultūros kontekstuose, pateikiamos dekoro motyvų komponavimo tipologijos; apibrėžiami kryžių sandaros elementų terminai, įvedama nauja religinių paminklų funkcijų terminologija.

ENWooden Lithuanian crosses together with other types of religious monuments (column shrines, wayside shrines, chapel-shrines on the ground or in a tree) and their elements (sculptures, iron tops) belong to folk religious creation termed cross crafting. Having been included on the UNESCO’s List of Oral and Intangible Heritage of Humanity in 2001, the phenomenon of cross crafting won recognition in the global cultural context. The object of the thesis is Catholic crosses; therefore, the monuments of other confessions and seacoast krikštai (grave monuments) have not been included in the research. The aim of the thesis is to identify the reasons of the origin and diversity of decoration of Lithuanian wooden crosses and evaluate the distinction of these crosses in the context of other countries’ traditions. The thesis comprehensively analyses the factors of origin of decorated crosses; presents a new form typology in the international context; presents the dissemination of the content of religious monuments with regard to function classification, covering the meanings of little investigated places of erection of crosses, intentions and customs related to the cult of crosses; analyses the motifs of plants and celestial bodies, which have been fragmentarily discussed by previous researchers, and yet unexplored bird symbols in the contexts of Christian iconography and rural culture, and presents the typologies of composition of decoration motifs; defines the terms of elements of the composition of crosses and introduces a new terminology of the functions of religious monuments.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39918
Updated:
2022-02-07 20:08:52
Metrics:
Views: 2
Export: