Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2011.
Pages:
247 lap
Notes:
Disert. rengta 2006-2010 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute ir Vilniaus dailės akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. Bibliografija.
Keywords:
LT
Lietuvių tautiniai kostiumai; Lietuvių liaudies (valstiečių) apranga; Tautinio kostiumo rekonstrukcijos.
EN
Lithuanian national costume; Lithuanian folk (peasants) clothes; Recinstructions of national costume.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian national costume: interpretations of folk clothing in 20th century Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011 47 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriamas lietuvių tautinis kostiumas. Tai tautinio kostiumo modeliai, sukurti XX a. bėgyje lietuvių liaudies drabužių pagrindu. Darbe tiriami kostiumai, jų projektai ir fiksacijos. Disertacijoje siekiama nustatyti, kokių idėjų rinkinys sudaro nacionalinio kostiumo koncepcijos turinį, ir kokiais būdais konstruojama jo forma. Lietuvių tautinis kostiumas buvo pradėtas kurti, kuomet tokios aprangos samprata Europoje jau buvo susiklosčiusi, todėl tikėtina, kad jo formų kaitoje atsiskleidžia tiek bendri nacionalinių kultūrų formavimosi dėsningumai, tiek savitos jų interpretacijos, nulemtos Lietuvos XX a. istorijos ir kultūros gyvenimo ypatybių. Lietuvos ir kitų Europos šalių tautiniai kostiumai turi privalomą, bet nevienareikšmį ir sudėtingą ryšį su liaudies drabužiais. Atsiradęs laikotarpiu, kada tradiciniai liaudies kostiumai buvo nykstantis arba jau išnykęs reiškinys, tautinis kostiumas traktuotas kaip priemonė perimti „natūralų“ liaudies drabužių etninį savitumą, išlaikyti jo svarbiausių savybių tęstinumą. Istorinių drabužių interpretavimo pobūdis, atrinktų savybių aktualizavimas ir atspindi, ir formuoja tautos santykį su istoriniu paveldu. Tautinio kostiumo fenomenas pasirodė esąs patvarus, gyvybingas, pritaikomas kintančioms sąlygoms. Kartą atsiradęs, jis neišnyko nė vienoje Europos šalyje. Susiformavo specifinės jo funkcijos, vilkėjimo tradicijos, kostiumų gamybos verslas. Šiame kontekste lietuvių nacionalinės aprangos funkcionavimo tyrimai yra aktualūs tiek mums, tiek ir kitų šalių tyrėjams.

ENThe dissertation presents a study of Lithuanian national costume - national costume models created over the course of the 20th century based on Lithuanian folk clothing. In the paper, costumes, their design and accessories are explored. The dissertation aims to establish which set of ideas makes up the content of the concept of national costume, and in which ways its form is constructed. Lithuanian national costume began to be developed when the concept of such dress had already been formed in Europe, so it is likely that both common patterns in the formation of national cultures and the distinctive interpretations thereof, determined by the particularities of 20th century Lithuanian history and cultural life, manifest themselves in the fluctuation of its forms. The national costumes of Lithuania and other European countries have a mandatory and complex - but not synonymous - connection with folk clothing. Having appeared during the period when traditional folk costumes were a phenomenon that was becoming or already had become extinct, national costume is interpreted as a means to adopt the "natural" ethnic identity of folk clothes and maintain the continuity of its most important features. The nature of interpretation of historical clothing and the realization of selected features both reflect and shape the nation’s relationship with its historical heritage. The phenomenon of national costume has proven to be hardy, viable, and adaptable to changing conditions. Having once appeared, it hasn’t died out in any of the European countries. Its specific functions and traditions of wear have formed, as has the business for its production. In this context, studies on the functioning of Lithuanian national dress are pertinent to both us and researches in other countries.

Related Publications:
Lietuvininkių tekstilinių krepšelių ornamentų motyvų prototipai ir kaita / Elene Matulionienė. Tautosakos darbai. 2019, 57, p. 127-153.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39917
Updated:
2014-02-07 20:09:30
Metrics:
Views: 54
Export: