Lietuvos taikomoji fotografija 1953-1988 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos taikomoji fotografija 1953-1988 metais: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2010.
Pages:
186 lap
Notes:
Disertacija rengta 2005-2010 metais Vilniaus dailės akademijoje. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus dailės akademija, 2010. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fotografija; Taikomoji fotografija.
EN
Photography; Applied photography.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Lithuanian applied photography in 1953-1988 Vilnius : [Vilnius Academy of Arts], 2010 57 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – nustatyti, kokie socialiniai, ideologiniai ir meniniai veiksniai lėmė nuotraukų atsiradimą taikomojoje grafikoje, kaip ji keitė funkcinę, konstrukcinę, estetinę taikomosios grafikos struktūrą, o pati fotografija įgavo specifinių profesionalios veiklos bruožų. Disertacijoje analizuojami 1953–1988 m. Lietuvos smulkiosios taikomosios grafikos darbai, kuriuose naudota fotografija. Analizė atlikta remiantis apie 250 maisto ir kitų pramonės gaminių pakuočių, 800 plakatų, 900 atvirukų, 150 vinilo plokštelių dėklų, 180 pašto vokų. Tyrimo objektai parinkti analizuojant šias vizualinių šaltinių grupes: smulkiosios grafikos katalogus; sovietmečio periodiką; dailininkų ir kolekcininkų archyvus; muziejų; bibliotekų; įstaigų ir organizacijų archyvus; kitus šaltinius. Tyrimo eigoje analizuojamas edukacinės ir poligrafinės dizaino bei fotografijos bazės formavimas „atlydžio“ periodu, aptariami konkretūs pokyčių visuomenėje pavyzdžiai (visuomeniniai pastatai, monumentalioji dailė, gyvenamieji mikrorajonai, viadukai, kultūros bei politikos veikėjai, pramonės įmonės ir jų produkcija ir kt.), tapę sovietų sistemos modernėjimo įrodymais, nustatoma darbų autorystė bei sukūrimo metai, remiantis kultūros sociologijos bei antropologiniais diskursais, apžvelgiama taikomosios grafikos ir fotografijos funkcionavimo terpė ir sąlygos. Išanalizuota medžiaga parodė, kad taikomoji fotografija smulkiojoje poligrafijoje išliko santykinai „švari“ ir turėjo platesnes, nei meninė ar žurnalistinė fotografija, galimybes vystyti savo profesionalią kalbą. Modernėjančio gyvenimo atspindžiais ji kūrė pozityvų sovietinio gyvenimo įvaizdį ir atliko paslėptosios reklamos funkcijas.

ENThe dissertation aims to establish which social, ideological and artistic factors determined the appearance of photographs in graphic design, how it changed the functional, constructional and aesthetic structure of graphic design, and how photography itself took on specific professional features. Lithuanian small-scale graphic design created in1953-1988 with the use of photography is analysed, based on approximately 250 samples of food and industrial packaging, 800 posters, 900 postcards, 150 album covers, and 180 postal envelopes. The research objects were selected by analysing these groups of visual sources: small-scale graphics catalogues; Soviet periodicals; archives of artists and collectors; museums; libraries; archives of institutions and organisations; and other sources. Over the course of the study, the formation of an educational, polygraphic design and photography base during the Thaw is analysed, specific examples of changes in society that had become proof of the modernisation of the Soviet system (public buildings, monumental art, residential districts, overpasses, cultural and political figures, industrial companies and their products, etc.) are discussed, authorship of the pieces and the years of their creation are established based on cultural sociological and anthropological discourses, and the medium and conditions for the functioning of graphic design and photography are reviewed. The analysed material showed that in small-scale print, applied photography stayed relatively "clean" and had broader opportunities to manifest itself professionally than artistic or journalistic photography. Through reflections of a life becoming more and more modern, it created a positive image of Soviet life and performed it functions of subliminal advertising.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39916
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 7
Export: