U.S. Government Policy Toward Lithuania 1920- 1922: recognition of Lithuanian independence

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
U.S. Government Policy Toward Lithuania 1920- 1922: recognition of Lithuanian independence
Alternative Title:
Selected dokuments from Lithuanian diplomats in Washington to the Lithuanian government
Publication Data:
Chicago (Ill.) : Lithuanian Research and Studies Center, 2000.
Pages:
121 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
JAV; Lietuvos atstovas Amerikoje; Lietuvos nepriklausomybė; Politika; Pripažinimas; Užsienio reikalų ministerija; Vyriausybė.
EN
Foreign Office; Government; Lithuania; Lithuania's independence; Policy; Recognition; Representative of Lithuania in America; USA; United States of America.
Summary / Abstract:

LTPo Pirmojo pasaulinio karo iškilo daugiatautės Rusijos ir Austrijos–Vengrijos imperijos, tačiau JAV deklaruotos tautų apsisprendimo teisės ir nacionalinių sentimentų įkvėptos imperijų tautos, tarp jų ir Lietuva, pareiškė norą sukurti savo nepriklausomas valstybes. 1918 m. lapkritį buvo suformuota pirmoji Lietuvos vyriausybė, paskelbusi pasauliu apie demokratijos principais grįstos suverenios Lietuvos valstybės įkūrimą. Siekdama įtvirtinti valstybingumą, Lietuvos vyriausybė turėjo įgyti tarptautinį pripažinimą ir užsitikrinti ekonominį aprūpinimą. Tuo metu daugiausia pagalbos buvo galima tikėtis iš karo laimėtojų – JAV, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir galbūt Skandinavijos šalių. Tačiau glaudžiausius santykius tiek A. Voldemaro, tiek vėlesnės Lietuvos vyriausybės užmezgė ir palaikė su Jungtinėmis Valstijomis, ir tai nebuvo atsitiktinumas. Šioje knygoje pristatoma ir nagrinėjama JAV politika Lietuvos atžvilgiu 1920–22 m. bei Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo klausimas kitapus Atlanto. Studijos autorius siekia supažindinti skaitytoją su gyvybiškai svarbiu Lietuvos Respublikai laikotarpiu, kai susikūrusiai valstybei pavyko įsitvirtinti tarptautinės politikos arenoje. Tai buvo išskirtinis laikmetis, kai daugelis užsienio valstybių, taip pat ir JAV, pripažino Lietuvą de facto ir de jure. Knygoje anglakalbiams skaitytojams pateikiami apie šį laikmetį pasakojantys anksčiau nepublikuoti archyviniai dokumentai, naujos idėjos ir vertingi analitiniai apibendrinimai.

ENAfter World War I, multinational Russian and Austro-Hungarian empires emerged; however, nations of these empires, including Lithuania, inspired by the rights to self-determination of peoples declared by the USA and national sentiments, expressed their wish to establish their own independent states. In November 1918, the first Lithuanian government was formed. It announced to the world about the establishment of a sovereign state of Lithuania based on principles of democracy. Seeking to establish its statehood, the Government of Lithuania had to obtain international recognition and assure economic welfare. At those times, major support was expected from the victors – the USA, Great Britain, France and, maybe, the Nordic States. However, A. Voldemaras’s government as well as later governments maintained closest relations with the United States of America, and that was not a coincidence. This book presents and analyses the politics of the USA with regard to Lithuania in 1920–1922 and the issues related to the recognition of independence of Lithuania on the other side of the Atlantic Ocean. The author of the study seeks to familiarise the reader with the period vitally important for the Republic of Lithuania, when the newly born state succeeded in establishing itself on the international arena. It was an exceptional period, when a great many of states, including the USA, recognised the state of Lithuania de facto and de jure. The book presents to English speaking readers previously unpublished archive documents about this period, new ideas and valuable analytic generalisations.

ISBN:
0929700228
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39911
Updated:
2013-04-29 00:37:05
Metrics:
Views: 5
Export: