Juozo Masilionio gyvenimas ir veikla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juozo Masilionio gyvenimas ir veikla
Editors:
  • Kvašytė, Regina, redagavimas [edt]
  • Miglinienė, Skirmantė, redagavimas [edt]
Publication Data:
Chicago (Ill.) : Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje, 2005.
Pages:
372 p., [22] iliustr. l
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Autorės žodis — I. Juozo Masilionio gyvenimo ir veiklos apžvalga — 1. Juozo Masilionio kelias į filologiją. Iš Lietuvos – išeivio keliu. Darbas lituanistinio Švietimo baruose. Darbas JAV LB Švietimo taryboje. Kita visuomeninė Juozo Masilionio veikla. Lituanistinių mokyklų istorijos. 7. Juozas Masilionis – lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių autorius. Terminijos dalykai Juozo Masilionio darbuose. Bendrosios žinios apie kalbą ir kalbininkus Juozo Masilionio darbuose. Sakinio aprašas Juozo Masilionio darbuose. Linksnių vartojimo dalykai Juozo Masilionio darbuose. Kiti gramatikos dalykai. Juozo Masilionio vadovėlių didaktiniai principai. Pabaigos žodis. Literatūra — 2. Prisiminimai apie Juozą Masilionį — II. Rinktiniai straipsniai — 1. „Mokytojas buvau ir būsiu“ — 2. Atsiminimai — 3. Istorija. Visuomeninė veikla — 4. Recencijos — 5. Kalbos — 6. Laiškai — III. Juozo Masilionio darbų bibliografija. Svarbiausios Juozo Masilionio gyvenimo datos — Sutrumpinimai — Pavardžių rodyklė — Apie knygos autorę.
Keywords:
LT
Filatelija; Filologas; Juozas Masilionis; Lietuviai Amerikoje, Juozas Masilionis; Lietuvių kalba užsienyje; Pedagogas; Sintaksė; Terminija.
EN
J. Masilionis; Juozas Masilionis; Lithuanian language abroad; Lithuanians in America; Philately; Philologist; Syntax; Teacher; Terminology.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta išeivijos lituanisto ir pedagogo Juozo Masilionio gyvenimui ir veiklai. Pirmoji knygos dalis – biografinė. Čia supažindinama su J. Masilionio gyvenimu, pateikiamas jo veiklos įvertinimas. Ypač didelis dėmesys skiriamas jo pedagoginiam darbui, apžvelgiama jo, kaip vadovėlio autoriaus, veikla. Rašant apie J. Masilionį, pasinaudota jo amžininkų, bendradarbių, draugų ir mokinių prisiminimais, Iliustruojama nuotraukomis iš asmeninio albumo. Antrojoje dalyje pateikiama paties J. Masilionio straipsnių, pasisakymų įvairiomis progomis, laiškų ištraukų. Literatūros nuorodos pateikiamos tokios, kokios buvo atitinkamuose leidiniuose. Neperdirbinėjami ir patys tekstai. Smulkesnių komentarų vengiama, bet kai kur įterpiamos išnašos su trumpomis pastabomis ir nuorodomis į kitus darbus. Leidinyje laikomasi autentiškumo principo, todėl nekeičiami autoriaus vartoti terminai, vietovių pavadinimai ir asmenvardžiai, ištaisomos tiktai aiškios korektūros klaidos ir kai kurie dėl spaustuvių kaltės atsiradę nevienodumai. Straipsniuose palikta ir originalūs autoriaus vartoti sutrumpinimai bei kai kur varijuojančios gramatinės formos, pvz. tarmybės. Straipsnio pradžioje nurodoma, kur jis buvo skelbtas arba kur skaitytas, jei tai kalba – kur ir kada sakyta. Buvo stengtasi taip atrinkti straipsnius, kad jie kuo geriau atspindėtų J. Masilionio asmenybę, pomėgius, atsidėjimą lietuviškajam ugdymui išeivijoje. Trečiąją knygos dal sudaro svarbiausios J. Masilionio gyvenimo bei veiklos datos, pavardžių rodyklė ir bibliografija.

ENThe book is dedicated to the life and activities of Juozas Masilionis, a philologist of the Lithuanian language and an educator in exile. The first part of the book is biographical. It acquaints the reader with Masilionis’s life and provides the assessment of his activities. Particular attention is paid to his educational work with his activities as the author of a textbook taken into account. The memories of his contemporaries, co-workers, friends and students were used when writing about Masilionis. The illustrations have been taken from his personal album. The second part contains some of Masilionis’s articles, speeches given on various occasions, and letter extracts. Literature references are provided the way they were presented in respective publications. The texts are not amended. More detailed comments are avoided, but sometimes footnotes with brief notes and references to other works are inserted. The publication adheres to the principle of authenticity, therefore, the terms, place names and anthroponyms used by the author have not been changed, only clear spelling mistakes and certain inconsistencies, which appeared due to printing houses’ fault, are corrected. Original abbreviations and different grammatical forms, for instance dialecticisms, used by the author have been retained in the articles too. It is indicated at the beginning of the article where it was published or read, in case of a speech – where and when it was given. It was attempted to select the articles in the way which best reflects Masilionis’s personality, hobbies, and dedication to Lithuanian education in exile. The third part of the book contains the most important dates in Masilionis’s life and activities, the index of surnames and the bibliography.

ISBN:
0929700511
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39910
Updated:
2018-11-28 16:22:53
Metrics:
Views: 6
Export: