The Myth of creation of the world as the vision of M. K. Čiurlionis and its transformation in the Lithuanian culture of the 20th century

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Myth of creation of the world as the vision of M. K. Čiurlionis and its transformation in the Lithuanian culture of the 20th century
Keywords:
LT
Globalizacija; M.K.Čiurlionis; Mitai; Mitas; Pasaulio sukūrimas; Pasaulis; Rytai; Sutvėrimas; Transcendencija; Transendencija; Transformacija; Čiurlionis; Šviesa.
EN
Creation; Creation of the World; Globalization; Light; M. K. Čiurlionis; M.K.Čiurlionis; Mythos; Orient; Transcendention; Transformation; World; Čiurlions.
Summary / Abstract:

LT„Pasaulio sutvėrimas“ – vienas iš pagrindinių M. K. Čiurlionio (1885-1911) paveikslų ciklų (13 paveikslų, 1905-1906) – padarė didelę įtaką daugelio XX a. dailininkų ir mąstytojų kūrybinei sąmonei. Cikle pasirodo modernios Lietuvos savimonės kodai: šviesos-tamsos transformacija, gamtos ir dvasios vienybės, naujo gyvenimo ir atgimimo formos, kūrybinga istorijos raida. Mitas ir Rytai tapo lietuvių menininkų traukos centru, įkvepiančiu ir moderniuosius kūrėjus (S. Gedą, A. Švėgždą, A. Andrijauską ir kt.). Lietuvių pasaulio suvokimas kyla iš senosios mitologinės vienos tautos koncepcijos, atgaivintos M. K. Čiurlionio dailėje. [versta iš angliškos santraukos]

EN"Creation of the World" - one of the most essential cycles of pictures of M. K. Čiurlionis (1885-1911) (13 pictures, year 1905-1906) - strongly influenced creative consciousness of many artists and thinkers of the 20th century. Here lied the codes of modern Lithuanian self-awareness: light-darkness transformation, unity of nature and spirit, forms of new life and revival, creative development of history. Myth and orient became the closest attraction centres of Lithuanian art, inspiring modern creators-thinkers as well (S. Geda, A. Švėgžda, A. Andrijauskas a.o.). Lithuanian sense of the global raises from the old conception of mythological commonness of nations, revived in the art of Čiurlionis. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39890
Updated:
2020-08-21 09:46:05
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: