Dzieje literatury litewskiej. T. 1, do 1917 roku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Dzieje literatury litewskiej. T. 1, do 1917 roku
Publication Data:
Warszawa : "Ex Libris" - Galeria Polskiej Książki, 2003.
Pages:
202 p
Notes:
Pratarmė lenkų ir lietuvių kalbomis. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Przedmowa — Pratarmė — Litewska literatura ludowa. Folklor. Miejsce i rola folkloru w dziejach kultury litewskiej. Folklor jako specyficzna dziedzina sztuki słowa. Rozwój zainteresowań folklorem na Litwie. Pieśni litewskie. Drobne formy folkloru litewskiego. Ludowy epos litewski — Literatura starolitewska. Listy Giedymina. Kroniki w języku ruskim (slowiańskim kancelaryjnym). Literatura о Litwie w języku lacińskim. Literatura о Litwie w języku polskim. Początki piśmiennictwa w języku litewskim. Literatura religijna w Wielkiej Litwie — Literatura baroku i wczesnego oświecenia — Literatura końca XVII i pierwszej połowy XVIII w. w Malej Litwie. Pierwsza książka literatury pięknej w Malej Litwie. Życie i twórczość Kristijonasa Donelaitisa — Literatura początku odrodzenia narodowego. Uniwersytet Wileński i jego znaczenie. Wplywy polskie na kształtowanie się literatury litewskiej. Literatura końca XVIII – początku XIX wieku — Literatura lat 1832–1863. Początki romantyzmu litewskiego. Litewska poezja i proza dydaktyczna. Inni poeci sprzed 1863 roku. Życie i twórczość Antanasa Baranauskasa— Literatura litewska okresu ruchu odrodzenia narodowego. Sytuacja spoleczno-polityczna i ksztaltowanie się życia literackiego na Litwie po powstaniu 1863 r. Walka о litewską książkę. Polscy milośnicy Litwy i instytucje naukowe rosyjskie w upowszechnianiu literatury litewskiej. Literatūra w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Pojawienie się i rozwój czasopism litewskich — Romantyzm w literaturze litewskiej. Romantyzm polski a literatūra litewska. Romantyzm litewski. Twórczość poetycka Maironisa — Pozytywizm i realizm w literaturze litewskiej. Poezja pozytywizmu i realizmu. Twórczość Vincasa Kudirki. Proza pozytywizmu i realizmu. Twórczość Žemaitė. Dramaturgia końca XIX wieku — Literatura początku XX wieku. 1901–1917. Twórczość Jonasa Biliūnasa. Poezja nurtu proletariackiego. Proza nurtu proletariackiego. Literatura lat 1907–1917. Epigoni nurtu realistycznego w poezji. Proza nurtu realistycznego. Dramat początku XX wieku. Kierunki modernistyczne w literaturze litewskiej. Nurt psychologiczny w poezji i prozie. Początki symbolizmu w literaturze litewskiej. Elementy litewskiego impresjonizmu. Neoromantyzm w literaturze litewskiej. Twórczość Vydūnasa — Zamiast zakończenia — Bibliografia — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Lietuvių literatūros istorija; Literatūros istorija; Senoji lietuvių literatūra; History of Lithuanian literature; History of literature; Old Lithuanian literature.
ISBN:
8389351013
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39812
Updated:
2022-01-29 00:34:38
Metrics:
Views: 4
Export: