Romantiniai akcentai Liudviko Rėzos dienoraštyje "Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romantiniai akcentai Liudviko Rėzos dienoraštyje "Žinios ir pastabos apie 1813 ir 1814 metų karo žygius"
Alternative Title:
Romantic accents in the diary of Liudvikas Rėza ("News and notes about the feets of arms of 1813 and 1814 years")
Keywords:
LT
Dienoraštis; Literatūra (vokiečių), XIX a.; Liudvikas Rėza; Mažoji Lietuva; Preromantizmas; Romantizmas.
EN
Diary; Lithuania Minor; Lithuanian literature (German), 19th century; Liudvikas Rėza; Ludwig Rhesa; Pre-Romanticism; Romanticism.
Summary / Abstract:

LTLiudvikas Rėza (1776-1840), Mažosios Lietuvos lietuvių rašytojas ir tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius, pirmasis išleido lietuvių literatūros klasiko K. Donelaičio poemą „Metai“ (1818). Be to, jis parengė ir išleido pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį (1825). L. Rėza dalyvavo 1812-1814 m. kare, tapo Prūsijos kariuomenės pamokslininku. 1813-1814 m. karo veiksmus vaizdingai aprašė savo dienoraštyje, išleistame Vokietijoje, Berlyne 1814 m. Dienoraštyje taip pat atspindi kiti L. Rėzos interesai: moksliniai, pedagoginiai, teologiniai, etnografijos dalykai, atskleidžiamos literatūrinės bei estetinės pažiūros. L. Rėzos idėjos rodė, kad jis priima naująsias romantizmo nuostatas, tačiau tebėra ištikimas ir klasicizmo bei šviečiamosios epochos tradicijoms. [versta iš angliškos santraukos]

ENLudwig Rhesa (1776-1840), Lithuanian writer and folklorist of Lithuania Minor, professor at Konigsberg University was the first to publish the poem 'Seasons' (1818) written by a classic of Lithuanian literature Kristijonas Donelaitis (C. Donalitius) posthumously. He also arranged and published the first collection of Lithuanian folk songs (1825). Rhesa participated in the war of 1812-1814 and served then as a preacher for Prussian soldiers. The war actions of the years of 1813-1814 were vividly described by him in his diary published in Germany (Berlin, 1814). The diary also reflects some other Rhesa's interests, such as scientific, pedagogical, theological, ethnographic and the like with a frequent accent on literary and aesthetical problems. His ideas testify his expressed liking for the new tradition of Romanticism alongside his faithfulness to those of Classicism and Enlightenment. [text from author]

ISBN:
9955475072
Related Publications:
Formation of the romantic world outlook of the thinkers related to historical Lithuania and Vilnius University / Ruta Marija Vabalaite. Saert'ašoriso simpoziumi. 2017, 11, p. 517-526.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39756
Updated:
2019-02-17 15:44:45
Metrics:
Views: 5
Export: