Work values of future teachers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Work values of future teachers
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos visuomenė, mokydamasi gyventi tinklaveikos (kalbant Castells terminais) sąlygomis, priversta keisti daug ką, tarp jų ir požiūrį į darbo vertybes, nusakančias žmogaus troškimus darbo atžvilgiu, atspindinčias žmogaus supratimą apie tai, kas yra teisinga, gera, priimtina ir t.t. Tinklaveikos visuomenėje pastebėta tendencija, kad racionalios darbo vertybės užleidžia vietą į asmenybės augimą bei tarpusavio santykius orientuotoms vertybėms. Straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriame mėginta išsiaiškinti Universiteto pedagogikos specialybės studentų darbo vertybių struktūra, jos panašumas su kitų panašaus amžiaus grupių (būsimųjų buhalterinės apskaitos specialistų ir mokinių) darbo vertybėmis. Tiek būsimųjų pedagogų, tiek kitų tiriamųjų tarpe vyrauja į darbo sąlygas orientuotos vertybės. Trys svarbiausios darbinės vertybės Pedagogikos specialybės studentams yra malonus kolektyvas, geri santykiai jame; įdomus darbas bei geras atlyginimas ir kitos materialinės sąlygos. Trys mažiausiai svarbios vertybės - galimybė vadovauti kitiems, įvairovė (dažnai besikeičiančios užduotys) bei darbo prestižas. Atrasta, kad darbinės vertybės turi vidinę struktūrą ir sąlyginai gali būti suskirstytos į tris grupes: priklausomas nuo darbdavio (nukreiptas į darbą), priklausomas nuo asmens (nukreiptas į augimą) ir priklausomas nuo tarpasmeninių santykių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo vertybės; Darbo vertybių sistema; Būsimieji mokytojai; work values; work value framework; Future teachers.

ENLearning to live under the network conditions, Lithuanian society is forced to change many things, including the approach towards the work values, which describe human work aspirations and reflect person's understanding of what is correct, good, and acceptable, etc. There is such a trend in the network society, that rational work values are being gradually replaced by the personality growth and interrelation-oriented values. The article presents the research, which aims at the examination of the work value framework of Pedagogy students at the University and its similarities with the work values of other similar age groups (future book-keeping specialists and pupils). Among both future teachers and other respondents, work condition-oriented values are predominating. The teachers' prevailing work values are important, since the researches by other authors show their relation to the teachers' job satisfaction, pupils' achievements, etc. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3973
Updated:
2018-12-17 11:38:23
Metrics:
Views: 20
Export: