Muziejai, archyvai ir bibliotekos elektroninėje Europoje: Europos komisijos projektas CALIMERA

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Muziejai, archyvai ir bibliotekos elektroninėje Europoje: Europos komisijos projektas CALIMERA
Alternative Title:
Development of Museums, Archives and Libraries in E-Europe: Project of EC Calimera
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 204-220
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Bibliotekos / Libraries; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTSiekiant sutelkti vietos kultūros ir švietimo įstaigas ir paskatinti jas naujai veiklai buvo pradėtas CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronics Resource Access – Technologijų taikymas kultūros paveldo sektoriuje: vietinės institucijos – prieigos prie elektroninių išteklių tarpininkės) projektas. Svarbiausias jo tikslas – paskatinti inovatyvų informacijos technologijų taikymą vietiniuose Europos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose. Lietuvoje projekto partneriais tapo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas ir Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka. Projekto rezultatai: sukurta svetainė www.calimera.org, skirta sprendimų vykdytojams, vadybininkams ir profesionalams, informuojanti ir suteikianti galimybę susipažinti su geriausiais bibliotekų, archyvų ir muziejų veiklos pavyzdžiais, aktualiais tyrimais ir inovatyviais sprendimais. Svetainėje galima rasti 31 kalba paskelbtas „Profesines praktines sėkmingos veiklos gaires“, pažangios patirties forumą. Pagrindinė „Gairių“ dalis skirta socialinės sanglaudos, kultūrinės įvairovės ir tapatumo, el. valdžios ir pilietiškumo, formaliojo ir neformaliojo mokymosi, socialinės ir ekonominės plėtros problematikai. Antrasis skyrius „Vadybos gairės“ moko strategiškai mąstyti ir rengti strateginius, projektų ir verslo planus. Trečiojoje „Gairių“ dalyje visas dėmesys telkiamas į paslaugų techninį aspektą, ypač – skaitmeninimą, kuris „padės pamatą skaitmeninei Europai“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Muziejai; Archyvai; Bibliotekos; Paveldas; Skaitmeninimas; Atmintis; Museums; Archives; Libraries; Heritage; Digitizing; Memory.

ENIn order to unite local cultural and education institutions and to encourage them to participate in new activities, the project CALIMERA (Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronics Resource Access – Application of Technologies in the sector of cultural heritage: local institutions as the mediators in access to the electronic resources) has been started. The main objective of the project is to encourage innovative application of information technologies in local European museums, libraries and archives. The Institute of Library and Information Science of the Faculty of Communication of Vilnius University and A. and M. Miškiniai Public Library in Utena have become the partners of the project in Lithuania. The project results: the website www.calimera.org developed, dedicated to decision executors, managers and professionals; it provides information and grants a possibility to get acquainted with the best examples of the activity of libraries, archives and museums, relevant researches and innovative solutions. The Guidelines on Successful Practical Professional Activities can be found on the website in 31 languages. There is also the forum of advanced experience. The main section of the Guidelines is devoted to the problems of social cohesion, cultural variety and identity, e-governance and citizenship, formal and non-formal learning, and social and economic development. The second chapter “Management guidelines” teaches on how to think strategically and prepare strategic, project and business plans. All attention in the third section of the Guidelines is paid to the technical aspect of the services and especially to the digitalization, which will “lay the foundations to digital Europe”.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3970
Updated:
2018-12-17 11:45:26
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: