Prekybos plėtra Lietuvoje

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPrekybos plėtra Lietuvoje
Kita antraštėTrade Development in Lithuania
AutoriaiPajuodis, Arvydas
KnygojeBusiness development possibilities in the new European area : scientifics proceedings, 23-24 September, 2005, Vilnius. Pt. 2 . 2005, P. 374-380
Reikšminiai žodžiai
LTPrekyba; Plėtra; Kiekybiniai pokyčiai; Kokybiniai pokyčiai
ENTrade; Development; Quantitative changes; Qualitative changes
Santrauka / Anotacija

LTLietuvos prekyboje pastaraisiais metais jaučiasi didelis pakilimas, vyksta ryškūs kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai, kuriuos sąlygoja spartus visos šalies ekonomikos augimas ir su juo susijęs gyventojų perkamosios galios bei jų paklausos didėjimas. Minėti pokyčiai pasireiškia labai aukštais mažmeninės prekybos apyvartos prieaugio tempais ir pasikeitimais jos struktūroje, sparčia prekybos tinklo plėtra bei jo modernizavimu, šiuolaikinių prekybos ir pramogų kompleksų, prekybos centrų statyba, spartesniu negu kituose ūkio sektoriuose darbuotojų skaičiaus bei sukuriamos pridėtinės vertės augimu. Lietuvoje vis labiau pasireiškia Vakarų Europos šalims būdingos prekybos plėtros tendencijos: stiprėjaniti konkurencija, prekybos įmonių koncentracija ir kooperavimasis, mažmeninės ir didmeninės prekybos integracija, prekybos įmonių veiklos internacionalizacija. Didelėms įmonėms (turinčioms 50 ir daugiau darbuotojų) 2004 metais teko beveik 2/3 visos apyvartos, o dešimčiai pačių didžiausių - beveik pusė. Šalies mažmeninėje prekyboje vis labiau įsigali dideli parduotuvių tinklai. Jų lyderis - labai sparčiai besiplečianti, didžiausia Baltijos šalyse prekybos bendrovė VP Market, priklausanti stambiausiai šalyje privačių įmonių grupei Vilniaus prekyba. Didėja ir teritorinė prekybos koncentracija. Mažmeninėje prekyboje vis svarbesnis vaidmuo tenka penkiems didžiausiems šalies miestams - regioniniams (tarprajoniniams) gyventojų prekybinio aptarnavimo centrams. [Iš leidinio]

ENOver the period of few years, the Lithuanian trade experienced intense growth and vivid qualitative and quantitative changes, which are preconditioned by a rapid economic growth and related increase in purchasing power of residents and demand. The aforementioned changes are characterized by very intense retail turnover gains and changes in structure, intense enlargement and modernization of a chain of supermarkets, modern trade and entertainment complex, construction of supermarkets, more intense growth of the number of employees in comparison to other economic sectors, and growing added value. In Lithuania, trade development tendencies characteristic to the Western Europe are observed: the increasing competition, concentration and cooperation of trade companies, integration of retail and wholesale, and internationalization of trade companies. Large companies (with 50 and more employees) in 2004 had approx. 2/3 of the entire turnover, and then the largest had almost half of it. Large supermarket chains are gaining more weight in retail trade of the country. Their leader is a rapidly development and the largest in the Baltic States enterprise VP Market that belongs to one of the largest private company groups Vilniaus prekyba. The territorial trade concentration is increasing as well. In retail, a more important role is given to five larges cities of the country—the regional (inter-regional) supermarket centres for residents.

Mokslo sritisEkonomika / Economics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/397
Atnaujinta2013-04-28 15:16:23
Metrika Peržiūros: 4