Pagrindinis tonas - svarbiausias funkcinių frazių skiriamasis požymis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pagrindinis tonas - svarbiausias funkcinių frazių skiriamasis požymis
Alternative Title:
Pitch as the main distinguishing feature of functional phrases
In the Journal:
Laikas ir žodis. 2011, t. 2, p. 55-60
Keywords:
LT
Intensyvumas; Intonacija; Pagrindinis tonas; Trukmė.
EN
Duration; Intensity; Intonation; Main tone; Pitch.
Summary / Abstract:

LTSakytinės lietuvių kalbos intonacija nėra iki galo ištirta, įvairūs lietuvių kalbos intonacijos klausimai dažniausiai nagrinėjami funkciniu aspektu. Fonetiniu aspektu intonacija mažai tyrinėta. Šio straipsnio objektas – pagrindiniai fonetiniai lietuvių kalbos intonacijos požymiai: pagrindinis tonas, intensyvumas ir trukmė. Tikslas – nustatyti, kuris iš šių fonetinių požymių yra ryškesnis tvirtinamosios, klausiamosios. Jaukiamosios intonacijos požymis. Tyrimo medžiagą sudaro aštuoniolikos neprofesionalių informantų (VDU studentų, būsimų lituanistų) įrašytos frazės tvirtinamąja {Paskaita baigėsi), klausiamąja {Paskaita baigėsi?) ir šaukiamąja {Paskaita baigėsi!) intonacija. Įrašai segmentuoti garsų tyrimo programa PRAAT. Skiemenų pradžia ir pabaiga nustatyta stebint oscilogramos ir spektrogramos pokyčius kompiuterio ekrane ir klausant garso įrašų. 5ia programa nustatytas ir kiekvieno skiemens pagrindinio tono (Hz), intensyvumo (dB), trukmės (ms) vidurkis. Įvadinėje straipsnio dalyje pateikiama trumpa Lietuvos ir užsienio autorių intonacijos tyrimų apžvalga. Analitinėje skiltyje yra nagrinėjami pagrindinio tono. Intensyvumo ir trukmės pokyčiai funkciniu aspektu skirtingose frazėse.Nustatyta, kad reikšmingiausias skiriamasis tvirtinamosios, klausiamosios, šaukiamosios frazės intonacijos fonetinis požymis – pagrindinis tonas. Jo judėjimo kryptis intonaciniame centre (kylantis ar krintantis) bei tono lygis ir intervalas pokirtinėje frazės dalyje (aukščiau ar žemiau vidutinio tono, kuriuo ištariama prieškirtinė frazės dalis) lemia atitinkamą sakinio intonaciją (tvirtinamoji, klausiamoji ar šaukiamoji). Tvirtinamoji ir šaukiamoji frazė tariama kylančiu ir frazės gale besileidžiančiu pagrindiniu tonu. Tvirtinamosios frazės pagrindinio tono kreivė savo forma yra panaši į šaukiamosios frazės kreivę, tačiau pastarosios pagrindinio tono reikšmės gerokai aukštesnės. Kiek kitokia pagrindinio tono kreivė klausiamąja intonacija ištartoje frazėje. Klausiamoji frazė tariama ryškiai kylančiu pagrindiniu tonu, frazės pabaigoje pasiekiančiu aukščiausią tašką. Intensyvumas (stiprumas) ir trukmė nėra svarbiausi funkcinės frazės skiriamieji požymiai. Intensyvumas yra vienas reikšmingiausių kirčio požymių. Intensyviau paprastai ištariami ne tik kirčiuoti to žodžio skiemenys, dar labiau pabrėžiami ir loginį ar frazės kirtį turinčių žodžių kirčiuoti skiemenys. Analizuotos frazės nelabai skiriasi intensyvumu. Nedaug šios frazės skyrėsi ir lyginant jas trukmės aspektu. Intensyvumas yra kirčio, o trukmė –skiemens centro ilgumo rodiklis. [Iš leidinio]

ENIn the Lithuanian language, different questions of intonation are restricted by analysing them functionally. Focusing on the phonetic analysis of this field is a relatively new area of research. This paper investigates three main phonetic features of intonation – pitch, intensity, and duration. The material of the research consists of statements [The lecture has ended.), questions {Has the lecture ended?) and vocatives (The lecture has ended!) made by 18 unprofessional informants. All the recordings were segmented and annotated in PRAAT. The first and final positions of syllables were investigated by observing the variations of oscillogram and specrogram In a computer display. A big advantage of PRRAT is that it includes a possibility to estimate the average of pitch (Hz), intensity (dB), and duration (ms) of each syllable. The research indicates that duration and intensity are not reliant on the functional character of a phrase. The pitch variation curves of statements, questions and vocatives are very different. That is why the main implication of this paper is that pitch is the leading distinguishing feature between these phrases. [From the publication]

ISSN:
1822-9972
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39677
Updated:
2018-12-17 13:12:47
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: