Средства отражения и обозначения интонации в художественном тексте : (на литовском и русском языках)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Средства отражения и обозначения интонации в художественном тексте: (на литовском и русском языках)
Alternative Title:
Intonacija ir jos raiškos priemonės meniniame rašytiniame tekste : (lietuvių ir rusų kalbose)
In the Journal:
Keywords:
LT
20 a. lietuvių literatūra; Autorinės remarkos; Intonacija; Intonacijos raiška; Intonacinių priemonių sistema; Meninis tekstas; Rusų kalba; Stilistika.
EN
20 th century Lithuanian literature; Author's remarks; Expression of intonation; Fiction style; Intonation; Russian language; Stylistics; System of intonation means.
Summary / Abstract:

LTIntonacija lietuvių ir rusų kalbose pasižymi didelėmis raiškos galimybėmis. Intonacija abiejose kalbose yra universali įvairių reikšmių ir ypač daugelio jų emocinių bei stilistinių atspalvių raiškos priemonė. Šios jos galimybės ženkliai sumažėja rašytiniame tekste, kadangi tiek rusų, tiek lietuvių kalbų grafika nepajėgi perteikti intonacinę sakytinio teksto įvairovę. Tuo tikslu autoriai abiejose kalbose naudoja specialias priemones ir būdus (dažniausiai žodinius komentarus, taip pat veikėjų reakcijų charakteristiką, specialius išsireiškimus, sąlygojančius konkrečios intonacijos suvokimą ir kt.). Lietuvių, kaip ir rusų kalboje, skirtingi autoriai nevienodai jautriai, dėmesingai ir tiksliai rašytiniame meniniame tekste perteikia reikšmių ir jų atspalvių įvairovę, natūraliai būdingą sakytiniam tekstui. [Iš leidinio]

ENIntonation in Lithuanian and Russian languages provides much room for expression. Intonation in the both languages is a universal means of expression of various meanings, especially a number of emotional and stylistic flavours of these meanings. These possibilities provided by intonation are significantly limited in written texts, since the graphic Russian and Lithuanian languages cannot convey the intonational variety of a spoken text. To that end, authors of spoken texts in the both languages use special means and ways (usually remarks as well as characteristics of characters’ reactions, special expressions helping to perceive specific intonations, etc.) of expression. Different Russian and Lithuanian authors convey the variety of meanings and their flavours in written artistic texts in a different sensitive and accurate manner.

ISSN:
1648-1496
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39667
Updated:
2018-12-17 11:28:21
Metrics:
Views: 3    Downloads: 3
Export: