Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920-1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vokietijos ir SSRS diplomatinis bendradarbiavimas Baltijos šalyse 1920-1940 m
In the Journal:
Genocidas ir rezistencija. 2000, 2 (8), p. 68-72
Keywords:
LT
20 amžius; Aleksandras Akselrodas; Prancūzija (France); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Diplomatija / Diplomacy; Tarptautiniai santykiai / International relations.
Summary / Abstract:

LTApie Vokietijos ir Sovietų Sąjungos slaptuosius susitarimus, sukėlusius Antrąjį pasaulinį karą, nemažai rašoma. Tačiau įsigali nuomonė, kad Molotovo–Ribentropo paktas, jo slaptieji protokolai buvo tarptautinių santykių anomalija, neregėtas diktatorių nusikaltimas, dėl kurio kiti politikai, diplomatai ir apskritai diplomatija niekuo dėta. Kyla klausimas: ar tikrai Vokietijos ir Sovietų Sąjungos slaptieji susitarimai neturi nieko bendro su ankstesne dvišalių tarpusavio santykių raida? Straipsnyje analizuojama, kaip veikė Vokietijos ir Sovietų Sąjungos diplomatija Baltijos šalyse tarpukario laikotarpiu. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais remiamasi tyrime, yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir Vokietijos archyvų medžiaga bei du dokumentų rinkiniai: „Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918–1945“ ir „Документы внешней политики СССР“. Archyviniai dokumentai rodo, kad Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymą nulėmė ankstesnis Sovietų Sąjungos ir Vokietijos bendradarbiavimas, daugybė mažesnių sąmokslų, kuriais buvo naikinama Baltijos valstybių nepriklausomybė. Šia politika siekta, kad Baltijos šalys nesudarytų jokios sąjungos, kad išliktų paskiros, viena nuo kitos izoliuotos, net neturėtų suderintos užsienio politikos, kad Rytų ir Vidurio Europoje neatsirastų jokio karinio–politinio bloko, kuris ateityje galėtų sulaikyti Vokietijos ekspansiją į Rytus, o Sovietų Sąjungos – į Vakarus. Baltijos šalys turėjo tapti Sovietų Sąjungą ir Vokietiją jungiančiu tiltu, o ne Anglijos ar Prancūzijos įtakos veikiamu barjeru.Reikšminiai žodžiai: Aleksandras Akselrodas; Baltijos šalys (Baltic states); Diplomatija; Molotovo-Ribentropo paktas; Ribentropo - Molotovo paktas; SSRS; SSSR ir Vokietijos diplomatinis bendradarbiavimas; Sovietų Sąjungos diplomatija; Vokietija (Germany); Aleksandr Axelrod; Baltic States; Diplomacy; Germany; Molotov- Ribbentrop pact; Molotov-Ribbentrop Pact; Soviet Union, Baltic States; Soviet diplomacy; USSR and German diplomatic cooperation.

ENMuch has been written about the secret agreements between Germany and the Soviet Union which triggered World War II. However, the opinion has been established that the Molotov-Ribbentrop Pact and its secret protocols were an international relations anomaly - an unprecedented crime committed by dictators which other politicians, diplomats, and diplomacy in general had nothing to do with. The question is whether or not the secret agreements between Germany and the Soviet Union really had nothing to do with the earlier development of bilateral relations. The article analyses how German-Soviet diplomacy in the Baltic countries worked during the interwar period. The investigation is primarily based on material from the archives of Lithuania, Latvia, Estonia, Russia and Germany, as well as two collections of documents: Akten zur deutschen Politik auswärtigen 1918-1945 and Документы внешней политики СССР. Archival documents indicate that the signing of the Molotov-Ribbentrop Pact was determined by earlier collaboration between the Soviet Union and Germany as well as a number of smaller conspiracies by which the independence of the Baltic States was destroyed. This policy was intended to prevent the Baltic countries from creating any alliances - to keep them separate and isolated from each other, and from having a consistent foreign policy - and to thwart the formation of any military-political blocs in Eastern and Central Europe which could deter future German expansion to the East, and Soviet expansion to the West. The Baltic countries were supposed to become a bridge linking the Soviet Union and Germany rather than a barrier under British or French influence.

ISSN:
1392-3463
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39628
Updated:
2018-12-17 10:47:46
Metrics:
Views: 25    Downloads: 16
Export: