Bibliografijos mokslas sovietmečiu: kiekybinė charakteristika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliografijos mokslas sovietmečiu: kiekybinė charakteristika
Alternative Title:
Science of bibliography in soviet period: quantitative characterization
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 46, p. 53-64
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išryškinti bibliografijos mokslo raidos 1941–1990 metais pagrindinius bruožus ir pateikti pradinę medžiagą išsamiam ir visapusiškam tyrimui. Šiuo tikslu naudojamas statistinis bibliografinis metodas. Jis leido atskleisti Lietuvos autorių mokslinių publikacijų bibliografijos tematika skaičių dešimtmečiais, nustatyti produktyviausius autorius, publikacijų pasiskirstymą pagal bibliografijos mokslo skyrius, publikavimo vietą, kalbas, publikacijų tipus ir rūšis, sudarė galimybę išsiaiškinti produktyviausius žurnalus ir tęsiamuosius leidinius, kuriuose mokslininkai ir praktikai skelbė mokslines publikacijas, ir pan. 498 mokslinių publikacijų srauto bibliografijos tematika statistinė bibliografinė analizė leidžia daryti išvadą apie tai, kad sovietmečiu bibliografijos mokslinių žinių nuolat gausėjo. Ypač produktyvus buvo 9-asis dešimtmetis. Bibliografinė mokslinė veikla tiriamu laikotarpiu tapo profesionali. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Publikacijos; Veikla; Tyrimai; Moksliniai; Metodika; Bibliografai; Bibliotekos; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Publications; Activity; Bibliographic; Research; Scientific; Methodology; Bibliographers; Libraries.

ENThe article aims at highlighting the major distinctive features of the development of the science of bibliography from 1941–1990 and presenting the initial material for exhaustive and comprehensive research. A statistical biographical method is used for this purpose enabling revelation of the dynamics of the number of scientific publications on bibliography by Lithuanian authors over the decades, identification of the most productive authors, definition of the division of publications in accordance with sections of the science of bibliography, place of publication, languages, types of publications and provided with an opportunity to detect the most productive magazines and continuing editions that included scientific publications by scientists and practitioners. The statistic biographical analysis of 498 scientific publications on the science of bibliography allows the author to come to the conclusion that the knowledge of the science of bibliography in the Soviet period was constantly increasing. The ninth decade was especially productive, as during that period bibliographic scientific activity became professional.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3961
Updated:
2018-12-20 23:08:56
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: