Veiksniai, sąlygojantys pacientų nuomonę apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai, sąlygojantys pacientų nuomonę apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę
Alternative Title:
Factors determining inpatients opinion about quality of care
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2008, Nr. 3 (42), p. 36-45
Keywords:
LT
Hospitalizavimo charakteristikos; Pacientų nuomonė; Paslaugų kokybė; Socialiniai ir demografiniai; Socialiniai ir demografiniai veiksniai; Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra; Veiksniai.
EN
Characteristics; Hospital health care; Patients' opinion; Quality of health care; Sociodemographic and hospitalization; Sociodemographic and hospitalization characteristics.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – įvertinti pacientų socialinių, demografinių ir hospitalizavimo charakteristikų įtaką pacientų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vertinimui. Atlikta gydytų pacientų daugiapakopė proporcingai stratifikuota tikimybinė atranka 22 Lietuvos asmens sveikatos priežiūros stacionarinėse gydymo įstaigose. 2006 m. lapkričio – 2007 m. vasario mėnesiais išdalinta 2 060 anketų, kurias pildė kiekvienas išvykstantis pacientas išvykimo iš stacionaro dieną. Analizei naudota 1 917 anketų, arba 93,06% visų išdalintų anketų. Tyrimo instrumentu pasirinktas Europos Picker instituto modifikuotas klausimynas, kurį sudarė 34 uždaro tipo klausimai. Pritaikius faktorinės analizės statistinį metodą, išskirtos šešios paslaugų kokybės matavimo dimensijos. Nepriklausomais kintamaisiais pasirinkti pacientų socialiniai ir demografiniai požymiai (amžius, lytis, išsilavinimas, užsiėmimas ir gaunamos pajamos) ir hospitalizavimo veiksniai (gydymo profilis, hospitalizavimo tipas). Rezultatai. Amžius – dažniausiai pacientų paslaugų kokybės vertinimui įtakos turintis veiksnys. Vyresnio amžiaus pacientai geriau vertino gautų paslaugų kokybę. Stipriausias koreliacinis ryšys nustatytas tarp paciento amžiaus ir jo nuomonės apie emocinę paramą ir saugumą (ń=–0,16 P=0,000). Lytis ir išsilavinimas nekoreliavo su kokybės vertinimu, nors moterys pagrindines paslaugų kokybės charakteristikas vertino truputį geriau nei vyrai. Kokybės vertinimui įtakos turėjo gydymo profilis. Terapiniame skyriuje gydęsi pacientai nurodė turėję mažesnę galimybę pasirinkti gydymo įstaigą (ń=0,148, P=0,000), kritiškiau vertino išrašymo procedūrą ir skausmo kontrolę.Išvados. Nors įvairių mokslinių studijų pateikiami tyrimų rezultatai labai prieštaringi, tačiau atliktas tyrimas parodė, kad pacientų charakteristikos gali turėti įtakos paslaugų kokybės vertinimui. Šiuos ir kitus specifinius veiksnius būtina įtraukti į pacientų klausimynus apie sveikatos priežiūros paslaugų vertinimą ir juos įvertinti. Veiksniai tampa reikšmingi, kai norime palyginti pacientų nuomonę apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę tarp gydymo įstaigų (gydymo profilių), išskirti problemines sveikatos priežiūros kokybės sritis ar dinamiškai lyginti paslaugų kokybės vertinimą. [Iš leidinio]

ENThe study aimed to examine the relation of inpatients sociodemographic and hospitalization characteristics to their opinion about quality of care. The sociodemographic characteristics were: age, sex, educational level, occupational status and income. The hospitalization characteristics were: the treatment profile and the type of hospitalization. Consecutively discharged 2060 patients from 22 general hospitals were sampled during November 2006 and February 2007. A total of 2006 inpatients responded to the questionnaire (97,38%). A 34–item self–report questionnaire (modified Picker Institute Europe survey instrument) was used. Using a large (N=1917) sample of inpatients, we provide the correlations between each of five demographic variables and each of the dimensions of quality of care. Although most of the demographic-quality of care associations are of trivial size, one is somewhat stronger: older patients tend to rate quality of care higher than younger ones. Therapeutic profile patients rated the qulity dimensions worse than surgical profile. Conlusions: The variables with the strongest and most consistent associations with inpatients opinion about health care quality was age. No overall relationship was found for sex, education level and occupation. In general, relations were extremely small even when statistically significant. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39600
Updated:
2016-12-26 16:13:14
Metrics:
Views: 14
Export: