Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo priežastys ir pagalbos šaltiniai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos paauglių sąmoningo savęs žalojimo priežastys ir pagalbos šaltiniai
Alternative Title:
Causes of deliberate self-harm among Lithuania teenagers and solution ways
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2008, Nr. 1 (40), p. 15-21
Keywords:
LT
Paaugliai; Pagalbos šaltiniai; Savęs žalojimo priežastys; Sąmoningas savęs žalojimas.
EN
Adolescents; Deliberate self-harm; Deliberated self-harm; Reasons of self-injury; Sources of help; Ways to help.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – atskleisti Lietuvos 15-17 metų moksleivių įvardinamas sąmoningo savęs žalojimo priežastis ir nustatyti pagrindinius pagalbos šaltinius. [...] Save žaloję paaugliai dažniausiai minėjo slegiančius jausmus (40,2%) kaip žalojimosi priežastį. Merginos tai darė du kartus dažniau nei vaikinai (atitinkamai 45,9% ir 20,6%). Pastarieji du kartus dažniau nei merginos nenurodė žalojimosi priežasties (57,1% ir 24,3%). Prieš save žalodami paaugliai dažniausiai (40%) pagalbos kreipėsi į draugus. Merginos tai darė du kartus dažniau nei vaikinai (44,5% ir 23,8%). Pastarieji dažniau nei merginos teigė ieškoję mokytojų arba specialistų pagalbos. Paaugliai, kurie nebandė ieškoti pagalbos prieš sąmoningai save žalodami, nurodė šias tokio elgesio priežastis: 21,7% apklaustųjų išreiškė nepasitikėjimą kitais, 10% – neigė, kad jiems buvo reikalinga pagalba, 5% – nurodė kitas nesikreipimo priežastis. 63,3% paauglių nenurodė nesikreipimo priežasties. Dauguma save žalojusių paauglių (79,4%) teigė, kad po žalojimosi neieškojo pagalbos ir beveik pusė jų (40,6%) neigė jos poreikį. Vaikinai dažniau teigė neieškoję pagalbos lyginant su merginomis (90,5% ir 76,1%). Po žalojimosi paaugliai dažniausiai sulaukė draugų pagalbos (39,5%). Beveik pusė paauglių (48%) minėjo dėmesio emocinėms paauglių problemoms stoką, o šios problemos sprendimą – kaip pagrindinį pagalbos būdą. Dažniausia besižalojančių paauglių sąmoningo žalojimosi priežastis – juos slegiantys jausmai. Daugelis paauglių po žalojimosi neieško pagalbos ir neigia jos poreikį. Jie mano, kad skyrus daugiau dėmesio jų emocinėms problemoms būtų galima išspręsti jaunų žmonių žalojimosi problemą. [Iš leidinio]

ENThe aim of the research is to identify causes of deliberate self-harm among Lithuania 15-17 year-old teenagers and to find main help sources. Method applied - The anonymous Lifestyle and Coping questionnaire created in 1998 by Oxford Professor Keith Hawton as a part of study, researching children and adolescents self-harming behaviour spread in Europe. Self-harmed adolescents most frequently mentioned depressing feelings (40.2%) as a reason for such behaviour. Girls self-harmed twice more often than boys (45.9% and 20.6% relatively) however boys two times rarely than girls did not showed the reason for self-injury (57.1% and 24.3%). Most frequently before self harm deliberately adolescents appealed friends for help (40%). Girls made that more often than boys (44.5% and 23.8%). Although boys affirmed more frequently that they were searching for help among teachers or specialists. Adolescents, who didn't tried to search for help before self-injury, have pointed these reasons for such behaviour: 21.7% expressed distrust with others, 10% denied necessity of help, 5% noted other reasons. 63.3% of adolescents didn't name any reasons for not appealing for help.Most of self-injuring adolescents (79.4%) stated, that after self-harm were not seeking for help and almost half of them (40.6%) denied help necessity. Boys, compared with girls, more often noted their unsought for help (90.5% and 76.1%). After self-injury adolescents most frequently got help from friends (39.5%). Almost half of teenagers (48%) mentioned lack of attention to their emotional problems, and solving of this problem as main way to help. Most frequent reason for deliberated self-harm among adolescents - their depressing feelings. Most of adolescents after self-injury are not seeking for help and deny its necessity. On their opinion, if more attention to their emotional problems is provided, the question of self-harm among young people could be solved. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39582
Updated:
2016-12-19 16:02:10
Metrics:
Views: 6
Export: