Autorių teisių apsauga ir gynimas

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Autorių teisių apsauga ir gynimas
Alternative Title:
Protection and defense of the copyright
In the Journal:
Teisės problemos. 2005, Nr. 4 (50), p. 36-58
Keywords:
LT
Apsauga; Autorių teisių apsauga; Autorių teisių gynimas; Autorių teisės; Autorių teisės, intelektinė nuosavybė; Kolektyviniai darbai; Žala.
EN
Collective works; Copyrights; Damage; Intellective property; Protection; The defense of the copyright; The protection of the copyright.
Summary / Abstract:

LTKai kuriose mokslinėse publikacijose atskleistas autorių asmeninių neturtinių ir turtinių teisių turinys, kitose — išnagrinėtos tokioms teisėms padarytos žalos atlyginimo sąlygos, tvarka bei ribos, taip pat įvardyti asmenys, turintys teise pareikšti reikalavimus dėl ekonominio ir moralinio pobūdžio žalos atlyginimo. Autorių teisių įgyvendinimo ir gynimo būdų specifika lemia poreikį išnagrinėti šiuos klausimus sistemiškai ir kompleksiškai, atsižvelgiant į glaudžias jų logines sąsajas ir tarpusavio priklausomybę. Šiame straipsnyje nagrinėjami autorių teisės saugomi ir nesaugomi objektai, autorių teisių į bendrus ir kolektyvinius kūrinius įgyvendinimo ypatumai, autorių teises pažeidžiančių neteisėtų veiksmų pobūdis ir sunkumas. Čia apžvelgiamos ir būtinos autorių sutarčių sąlygos, kurių laikantis galima ne tik tiksliai suformuluoti, bet ir pagristi ieškovų keliamus reikalavimus. Straipsnyje kritiškai vertinami nusistovėję mąstymo stereotipai, nepagrįstai suabsoliutinantys autorių teises į kūrinio neliečiamybę, taip pat suformuluoti kriterijai, kuriais remiantis galima spręsti, ar ieškovo subjektyviai įvertintas jam padarytos neturtinės (moralinės) žalos dydis yra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis. [Iš leidinio]

ENThere is developed the purport of the author's moral rights and economic rights of authors in some scientific publications. In others there are discovered the circumstances, order and limits of the recompense of the damage made to these rights. There are mentioned persons having a right to claim for the economic and moral damage recompense. The need to develop these questions in systematic and complex way is caused by the specific of the implementation and defense of copyright. Their logical links and dependence has to be taken into account. This article deals with the objects protected and not by the copyright, author's rights to their common and collective works and the specific of the implementation of the type and the severe of the contravention of the copyright. There are also the authors contracts' necessary provisions overviewed and the claims could be formulated and argued by the help of those provisions. There are steady stereotyped contemplate which absolute inadequately the author's right to his work's inviolability criticized. There are criterions which formulating can develop if the plaintiffs argued moral damage is based on the factual circumstances. [From the publication]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Žurnalistų darbo apmokėjimo schemos: nuo atlyginimo iki ekonominio spaudimo / Aurelija Juodytė. Tiltai. 2007, Nr. 2 (39), p. 127-145.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39517
Updated:
2022-01-03 12:10:37
Metrics:
Views: 7
Export: