Valstybės tarnautojų lavinimo institucinių dimensijų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų lavinimo institucinių dimensijų analizė
Alternative Title:
Changing contents and forms of state civil servants training and education
In the Journal:
Keywords:
LT
Analizė; Lavinimo institucijos; Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnautojų lavinimo institucijos.
EN
Analysis; Civil servant; Esucology institutions; State civil servantstraining and education.
Summary / Abstract:

LTValstybinio valdymo reformų sėkmės sąlyga yra tarnautojų profesionalumas, tiesiogiai veikiantis viešųjų institucijų veiklos efektyvumą, administravimo kokybę bei piliečių nuostatas ir pasitikėjimą valstybės valdymo sistema. Europos Sąjungos dokumentuose administraciniai Lietuvos viešojo sektoriaus gebėjimai buvo ir yra vertinami kaip tobulintini. Vienas iš prioritetų administracinių gebėjimų stiprinimo srityje yra profesionalios valstybės tarnybos raidos tobulinimas, itin reikšmingą vietą skiriant horizontaliems administracinių gebėjimų plėtros principams, kvalifikacijos kėlimo, sistemingo lavinimo tobulinimo uždaviniams. Pasirinkta tyrimo problema yra sąlygota šalyje vykstančių pasikeitimų. Valstybės institucijų veikla, darbuotojų kompetencija, valstybės strateginių tikslų suvokimas ir sugebėjimas juos įgyvendinti toli gražu ne visada atitinka šiandienos reikalavimus. Lietuvoje parengta ir rengiama daug įstatymų, projektų, numatančių ir nustatančių valstybės tarnybos, valstybės valdymo pagrindus, reglamentuojančių piliečių ir valstybinių institucijų santykius, analizuojančius bendrus administravimo ir demokratijos santykius. Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas – remiantis viešojo sektoriaus tyrimo metodologijos galimybėmis, atlikti valstybės tarnautojų mokymo ir lavinimo institucijų veiklos funkcinę analizę. Straipsnyje konstatuojama, kad mokymo poreikių nustatymas, universalaus valstybės tarnautojų registro būtinumas yra viena svarbiausių sąlygų tobulinant valstybės tarnautojų mokymo programų rengimą.

ENThe changing of contents and forms of state civil servants training and education in the public sector is analysed in the article. The development of the abilities of civil servants is one of the directions in state administrative reform, and one of the main conditions for effective public sector activities. Much research has been carried out in Lithuania devoted to the determination the needs of state civil servants framing and education as well as for preparation of training strategy, the improvement in the quality of education programs. The contents and forms of civil servant training and education are mostly influenced by the Public Training Association and the Institute of Public Administration; the mentioned bodies realise the strategic regulations for training and education-' ratified by the state. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39459
Updated:
2018-12-17 11:28:08
Metrics:
Views: 8    Downloads: 2
Export: