Saulius Tomas Kondrotas ir Lotynų Amerikos proza

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saulius Tomas Kondrotas ir Lotynų Amerikos proza
In the Journal:
Metai. 2007, Nr. 5, p. 94-101
Keywords:
LT
Fikcija; Lietuvių romanas; Lotynų Amerikos literatūros įtaka; Lotynų Amerikos proza; Magiškasis realizmas; Romanas; S.T.Kondrotas; Saulius Tomas Kondrotas; Tikrovė.
EN
Fiction; Influence of Latin American literature; Latin American prose; Lithuanian novel; Magic realism; Magical realism; Novel; Reality; S.T. Kondrotas; Saulius Tomas Kondrotas.
Summary / Abstract:

LTSauliaus Tomo Kondroto romanai „Žalčio žvilgsnis“ (1981 m.), „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą“ (1985 m.) savo menine sąranga išsiskiria iš visų XX a. sukurtų lietuvių modernistinių romanų. Abu kūriniai jau išsamiai reflektuoti. Kritikai ir literatūrologai vertindami romanus išskyrė žodžio magiją, autoriaus laisvumą, kūrybingumą, mitologinį klodą, montažinio principo struktūrą, filosofinį komunizmo apmąstymą, stilistinę įvairovę, dostojevskišką nusikaltimo ir bausmės santykį. Recencijoje siekiama perskaityti minėtus romanus remiantis kodu, kurį suteikia Lotynų Amerikos „naujasis romanas“, chronologiškai siejamas su XX a. septintu dešimtmečiu (1960–1970). S.T. Kondrotas „Žalčio žvilgsnyje“ savitai interpretuoja biblinę pirmosios nuodėmės istoriją. „Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą" galima laikyti biblinių mitų (Kaino ir Abelio istorija, Abraomo auka Dievui, Sūnaus palaidūno sugrįžimas) interpretacija. Kurdamas šių romanų meninius pasaulius, rašytojas renkasi Lotynų Amerikos „naujajam romanui" būdingas magiškojo realizmo, komunikacijos su skaitytoju, eksperimentavimo pasakojimu, socialinės tikrovės vaizdavimo strategijas. Aprašymo, fragmentiško naratyvo, naratoriaus statusų kaitos, intertekstualumo ir metaliteratūriškumo strategijos priklauso Vakarų klasikinio modernistinio romano modeliui. Lotynų Amerikos „naujojo romano“ poetika leido autoriui sugrąžinti tikrovei stebuklingumo matmenį („Žalčio žvilgsnis“), kurti magiškos tikrovės ir filosofinės refleksijos sintezę („Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą“).

ENBy their artistic structure novels “Žalčio žvilgsnis” [The Look of the Grass-Snake] (1981 m.) and “Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą” [The Devouring Gaze of the Window Lookers] (1985 m.) by Saulius Tomas Kondrotas distinguish from all Lithuanian modernistic novels, written in the 20th century. Both works have already been reflected in detail. When reviewing the novels, reviewers and literary scholars distinguished the magic of the word, fluency and creativity of the author, mythological stratum, structure of adjusting principle, philosophical contemplation of communism, stylistic diversity, as well as Dostoevsky’s relationship between crime and punishment. In the review it is aimed at reading the aforementioned novels based on a code, given by Latin American “modern fiction”, chronologically related to The Sixties (1960–1970). In “Žalčio žvilgsnis” [The Look of the Grass-Snake] S. T. Kondrotas interprets Biblical story of the original sin. “Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą” [The Devouring Gaze of the Window Lookers] can be regarded as the interpretation of Biblical myths (the story of Cain and Abel, Abraham’s sacrifice to God, the return of the Prodigal Son). When creating the artistic worlds of these novels, the writer chooses strategies of magic realism, communication with a reader, experimentation with narration, and depiction of social reality, which is incidental to Latin American “modern fiction”. Strategies of description, fragmentary narration, alternation of narrator’s statuses, intertextuality, and metaliteracy belong to the model of Western classic modernist novels. Poetics of Latin American “modern fiction” enabled the author to return the dimension of prodigiousness to reality “Žalčio žvilgsnis” [The Look of the Grass-Snake] as well as to create the synthesis of magic reality and philosophical “Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą” [The Devouring Gaze of the Window Lookers].

ISSN:
0134-3211
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39458
Updated:
2013-04-29 00:27:45
Metrics:
Views: 16
Export: