"Tremtis tikra kaip įdagas" : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tremtis tikra kaip įdagas": recenzija
In the Journal:
Metai. 2007, Nr. 3, p. 137-142
Recenzuojama knyga: Sapnų teologija Viln 341 p
Keywords:
LT
21 a. lietuvių proza; Leonardas Gutauskas; Romanas; Tremtis; Šiuolaikinė lietuvių literatūra.
EN
21th century Lithuanian prose; Contemporary Lithuanian literature; Exile; Leonardas Gutauskas; Leonardas Gutauskas, Novel. Exodus.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Leonardo Gutausko romanas „Sapnų teologija“. Kūrinys grindžiamas tremtiniams aktualia kaltumo ir nekaltumo priešprieša. „Sapnų teologijoje“ kaltės motyvas įgavęs vykdomo transcendentinio teisingumo bruožų. Žvelgiant iš šiandieninių posovietines traumas reflektuojančių sociologijos, psichologijos ir literatūrologuos perspektyvų atrodo, kad L. Gutauskas yra išgyvenęs žlugdančio patyrimo skausmą ir atviras apvalančio atvirumo tiesai, kuri vienintelė gali transformuoti netektis į krikščionišką tikėjimą meile ir teisingumu. Tikėjimas, romano audinyje iškylantis įterptais šventosios istorijos, maldų ir litanijų tekstais, yra kūrinio karkaso dalis, simbolinio jo plano ašis, dėmuo, be kurio vientiso siužeto neturintis tekstas subyrėtų neatlaikęs griaunančios loginių argumentų jėgos. Pasakojimo kompozicija simbolinė: balansuodama tarp gyvybės ir mirties, našlaitė tremtinė Augustė sapnuoja 21 sapną. Sapno logika grindžiama ir minimali siužeto plėtotė. „Sapnų Mišiose“ pasirodo Augustės ir jos šeimos gyvenimas, tremties kančios, įsiterpiantys Viešpaties angelo ar Tėvo balsu ištarti šventosios istorijos įvykių komentarai. Į suspaustą 21 poliarinės dienos laiką ir erdvę sudedami ir realūs, ir pasakiški, ir vizijiniai, simboliniai elementai, vienoje grandyje išlaikomi sapno logikos diktuojamų vaizdinių junglumo ir sankirtų vietas žyminčių metaforų. L. Gutauskas nesiekia šokiruoti, priblokšti perversijomis ar žiaurumu. Subtili dalykų jungtis – didžiausias meninis romano pasiekimas. Tai ne tekstas apie tremtį, o tremties apmąstymai, pakylantys iki simbolinio lygmens.

ENThe review is dedicated to Leonardas Gutauskas' novel "Sapnų teologija" [Theology of Dreams]. The book is based on the opposite between guilt and innocence relevant to deportees. The motif of built in the Theology of Dreams acquired the features of transcendental justice executed, Looking from today's sociological, psychological and literary criticism perspective reflecting on post-soviet traumas it looks that L. Gutauskas has survived the pain of destroying experience and is open to purifying truth of openness, which is the only one that can transform losses into Christian belief in love and justice. Faith, arising in the novel fabric through inserted texts of the holy story, prays and litanies is a part of the framework of the book, axis of its symbolic plan, component, without which the text lacking consistent plot would fall into pieces incapable of withstanding the force destroying logical arguments. The narration composition is symbolic: balancing between life and death, orphan deportee Augustė has 21 dreams. Minimum plot development is also based on dream logic. "Mass of Dreams" depicts life of Augustė and her family, deportee's sufferings, with comments of the events of the holy story voiced by the Lord's angle or Father inserted. Compressed time and space of 21 polar days embrace both actual and mythic and visional, symbolic elements, metaphors marking places of valance and intersections of visions dictated by dream logic are sustained in single link. L. Gutauskas does not have the aim of shocking, overwhelming with perversions or cruelty. Subtle link of things is the top artistic achievement of the novel. It is not text about deportation, but rather contemplations about deportation rising up to the symbolic level.

ISSN:
0134-3211
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39433
Updated:
2013-04-29 00:27:26
Metrics:
Views: 5
Export: