Vaikų kalbos tyrinėjimo problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų kalbos tyrinėjimo problemos
Alternative Title:
The Problems of children’s speech
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2006, t. 1, p. 8-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Psicholingvistinė analizė; Vaikų kalba; Mokymo procesas; Sakiniai; Predikacija; Sakinio struktūra; Didaktinės rekomendacijos.
Keywords:
LT
Pedagogika / Pedagogy; Predikacija; Psicholingvistinė analizė; Vaikų kalba; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – aptarti kai kuriuos pagrindinius teorinius ir praktinius vaiko kalbinių sugebėjimų formavimo etapus. Straipsnio autorių pateikti teoriniai teiginiai buvo tyrinėjami jaunesniojo mokyklinio amžiau vaikų kalbos vientisinio sakinio sintaksinės struktūros pagrindu. Atlikus tyrimą buvo prieita šių išvadų: 1. dėmesys, kuris psicholingvistikoje yra skiriamas pasakymo plėtojimo procesui leidžia palyginti išsamiai apibūdinti šio proceso turinį, parodyti, kaip vidinės programos „asmeninė prasmė“ perkoduojama į kalbos vienetų reikšmes. Tačiau semantikos prioritetas kalbos procese nemenkina sintaksinių struktūrų plėtojimo supratimo, jų „įtraukimo“ į kalbos gimimo procesą etapo nustatymo svarbos. Ir semantikos, ir sintaksinių struktūrų nagrinėjimas kalbos procese – labai sudėtingas uždavinys. 2. pasakymo programa- tai svarbiausias vaiko kalbinės veiklos komponentas. Ji atlieka predikacijos funkciją. Predykatyvumo įvaldymas ir yra tas pagrindas, kuriuo remiasi vaiko kalbos sintaksės plėtra. 3. eksperimentų duomenys liudija, jog pirmaklasių kognityvinės galimybės yra daug didesnės, negu jas apibrėžia mokykliniai vadovėliai ir programos. 4. mokinių kalbinėje veikloje sintaksinių struktūrų gausėja, jos tampa sudėtingesnės sistemingai mokantis kalbos.

ENFor successful mastering of speech, a child has to learn not only linguistic signs, but also the way of using them, i.e., to form the grammar of his native language, which in the process of its improvement approaches to that used by adult native speakers. The ability of building up an utterance forms in the process of a child’s psycholinguistic development. The syntactic side of his speech has two forms – phrasal and semantic (Vygotski, 1982). The development of semantic predictability proceeds from a sentence to a separate word and the development of grammatical structuring – from a word to a sentence. Such psycholinguistic analysis and pedagogical recommendation of the child’s speech syntactic development will help teachers and methodologists in more efficient organisation of the teaching process. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3938
Updated:
2018-12-20 23:08:55
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: