Nusikaltimo tyrimo versijų teorijos realizavimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nusikaltimo tyrimo versijų teorijos realizavimo galimybės
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 65 (57), p. 37-43
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Nusikaltimai / Crimes.
Summary / Abstract:

LTNusikaltimų tyrimo kokybei, visų pirma, įtaką daro tyrėjo meistriškumas, patirtis, sugebėjimas sumaniai pritaikyti kriminalistikos taktinius ir mokslinius techninius metodus, tiriant konkrečios kategorijos bylas. Sėkmingas nusikaltimo atskleidimas ir ištyrimas priklauso nuo tinkamo tyrimo organizavimo ir planavimo, ypač pradiniame tyrimo etape. Šiuo atveju vienas iš svarbiausių tyrimo proceso elementų yra tinkamas, laiku atliktas nusikaltimo tyrimo versijų formulavimas ir patikrinimas. Versijos (arba nusikaltimo tyrimo versijos) yra vienos iš pagrindinių ir sudėtingiausių kriminalistikos teorijos sąvokų. Tai lemia jų „strateginis“ vaidmuo, jų pažintinė reikšmė, pasireiškianti specifinėje visuomenės srityje – tiriant nusikaltimus. Versija, kaip tyrimo objektas, yra daugelio mokslų – logikos, filosofijos, psichologijos, modeliavimo, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, kriminalistikos ir kitų – akiratyje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nusikaltimai; Tyrimai.

ENThe quality of crime investigation strongly depends on the investigator’s mastery, experience, ability to use scientific and tactical techniques while investigating different categories of cases. A successful detection and investigation of a crime depends on the appropriate organisation and planning of investigation, particularly during its first phase. In that sense, one of the key elements of investigation is the timely and appropriate formulation and verification of different versions of crime investigation. Crime investigation versions are the key and the most complex concepts used in crime theory. They depend of the ‘strategic’ role and the learning aspect during the time of investigation. A version is a subject matter of many sciences, including logics, philosophy, psychology, design, criminal law, criminal procedure, criminology and other.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3933
Updated:
2018-12-17 11:38:18
Metrics:
Views: 23    Downloads: 3
Export: