Симон Дах и тайна барокко

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Симон Дах и тайна барокко
Publication Data:
Калининград : Терра Балтика, 2007.
Pages:
312 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Предисловие автора — Введение — Барокко. „Что-то случилось?!“. „Опоздавшее барокко“ Германии. Поэтика Мартина Опица. Интермеццо в космосе. Поэтики религиозного праксиса. Поэтики „естественных исканий“. Риторика и образность. Феномен Лютера и эпоха барокко — Судьба. Детство и юность. Служба и поэзия. Визит Мартина Опица. Курфюрст и поэт. Университет. Диссертация. Professor poeseos. Дом у Голубой башни. Поэт двора курфюршества Бранденбург-Пруссия. Поэт на случай. Стиль, темы и мотивы — Тайна Анхен. Песня из старых времен. Между Богом и дьяволом. Любовь — Дружба и „Тыквенная хижина“. Кенигсбергский поэтический кружок. Роберт Робертин. „Ревнители бренности“. Специфика кенигсбергской лирики. Христов Кальденбах. Генрих Альберт. „Музыкальная тыквенная хижина“. „Плач об окончательном упадке и разрушении тыквенной хижины“ — Поэзия барокко как опыт смерти и надежды. Или – или? Тайна жемчужины. „Чудо“ бессмертия в поэзии Даха. Опыт Времени. „Диктатура Смерти“. Битва со Смертью — Послесловие — Словарь терминов и выражений — Библиография — Список имен.
Keywords:
LT
Baroko poezija; Biografija; Karaliaučiaus universitetas (Albertina); Karaliaučius; Klaipėda; Kūryba; Simonas Dachas.
EN
Baroque poetry; Biography; Creation; Klaipėda (Memel); Koenigsberg; Koenigsberg University (Albertina); Simon Dach.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje pateikiama istorinė – filologinė XVII amžiaus Karaliaučiaus poeto Simono Dacho gyvenimo ir kūrybos analizė. Aprašoma S.Dacho vaikystė, jaunystė, mokslai Vitenbergo mokykloje ir Magdeburgo gimnazijoje, studijų metai Karaliaučiaus universitete, pedagoginė veikla Katedros mokykloje, o vėliau – Karaliaučiaus universitete, dalyvavimas visuomeniniame kultūriniame to meto Karaliaučiaus gyvenime, taip pat atskleidžiamas asmeninis S. Dacho gyvenimas. Plačiai sustojama ties S.Dachui didelę įtaką dariusio baroko meno ypatybėmis, aptariama jo poetinės veiklos pradžia, rašant proginius eilėraščius. Pažymima, kad proginė S. Dacho kūryba turėjo paklausą ir miestelėnų, ir kilmingųjų sluoksniuose, o dauguma religinių Dacho tekstų virto bažnytinėmis giesmėmis. Aptariamos pagrindinės S. Dacho poezijos temos ir proginių eilėraščių paskirtis – vestuvėms, mirusiųjų pagerbimui ir laidotuvėms, įvairioms šventėms. Pažymima, kad S. Dachas bene pirmasis eilėmis ėmė aprašyti ir fizinį skausmą bei negalią. Aptariama S. Dacho lyrikai svarbi draugystės tema, pabrėžiant, kad šia tema parašyti eilėraščiai dažnai turėjo konkrečius adresatus. Aptariant meilės tema parašytus eilėraščius, teigiama, kad nepaisant sunkios S. Dacho ligos, neramaus laikmečio, jie kupini tikėjimo Dievo apvaizda. Daroma išvada, kad S. Dacho kūryba laikytina baroko poetikos ir Karaliaučiaus, miesto, kuriame jis gyveno ir kūrė, realijų sinteze. Konstatuojama, kad S. Dachą reikėtų laikyti „postmodernistinio baroko“ atstovu dėl jo žaismingo požiūrio į save ir saviironijos.

ENThe monograph presents the historical-philological analysis of the life and works of Simon Dach, a Königsberg poet of the 17th c. It describes Dach’s childhood, youth and studies in Wittenberg School and Magdeburg High School, subsequent studies at the University of Königsberg, pedagogical activities in the cathedral school and later in the University of Königsberg, participation in social cultural life of that time, and reveals his personal life. The study widely discusses the peculiarities of the Baroque art that exerted a great influence on Dach, and touches upon the beginning of his poetic activity, i.e. poems for certain occasions. These poems were favoured among both the city dwellers and the nobility, and the majority of religious texts became liturgical hymns. The study discusses the main themes of Dach’s poetry and the purpose of poems for occasions: weddings, funeral services and various celebrations. Dach was almost first to describe physical pain and disability in his poems. The monograph discusses the topic of friendship that is important in his lyrics and emphasises that these poems usually had their concrete addressees. When discussing love poems, the author of the study states that despite a serious illness of the poet and difficult time, the poems are full of faith in God. The conclusion is drawn that Dach’s creation is considered to be the synthesis of Baroque poetics and the realia of Königsberg – a city the poet lived and worked in. Dach could be considered a representative of “postmodern Baroque” because of his playful attitude towards himself and his self-irony.

ISBN:
9785987770214
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39321
Updated:
2013-04-29 00:25:32
Metrics:
Views: 3
Export: