Guarantee of principles of legitimate expectations, legal certainty and legal security in the territorial planning process

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Guarantee of principles of legitimate expectations, legal certainty and legal security in the territorial planning process
Alternative Title:
Teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų užtikrinimas teritorijų planavimo procese
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (2), p. 643-656
Keywords:
LT
Teisinis saugumas; Teisinis tikrumas; Teisėti lūkesčiai; Teritorijų planavimas.
EN
Legal certainty; Legal security; Legitimate expectations; Territorial planning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama teisinio saugumo, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principų realizacijos problematika specifinėje administravimo srityje – detaliojo planavimo procese. Teritorijų planavimo sritis, kurioje dažniausiai privatūs asmenys, realizuodami savo teises ir siekdami teisėtų interesų įgyvendinimo, susiduria su poreikiu kreiptis į valstybinės valdžios institucijas, yra detalusis planavimas. Detaliojo teritorijų planavimo procesą sudaro parengiamasis etapas, teritorijų planavimo dokumento rengimo etapas, sprendinių pasekmių vertinimo etapas ir baigiamasis etapas, kuris pasibaigia teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo stadija. Visuose minėtuose etapuose administravimo subjektai priima sprendimus, kurie laikytini administraciniais aktais. Galiojantis teisinis reguliavimas numato pareigą asmenims, net ir tuo atveju, kai keičiamos naudojamo žemės sklypo ribos ir plotas, pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir pan., rengti detalųjį planą, t. y. kreiptis į viešojo administravimo subjektus, kad šie priimtų administracinius aktus ar atliktų kitus, jų kompetencijai priskirtinus veiksmus, kad asmenys galėtų įgyvendinti jiems teisės aktais suteiktas subjektines teises. Todėl labai svarbu šiame ilgame ir sudėtingame procese užtikrinti asmens konstitucinių teisių apsaugą ir garantuoti teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo ir kt. esminių principų užtikrinimą.Atsižvelgiant į besiklostančius sudėtingus teisinius santykius teritorijų planavimo srityje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo 2008-2012 metų veiklos programoje numatė parengti Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo projektą (toliau – Įstatymo projektas). Tačiau, nors Įstatymo projektas buvo parengtas siekiant pašalinti teritorijų planavimo problemas, projekto rengėjams to pasiekti nepavyko, ir atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos, piliečių, Seimo narių pastabas ir pasiūlymus, Įstatymo projektas grąžintas iniciatoriams tobulinti. Šiandieninė situacija teritorijų planavimo procese, taip pat – ir detaliojo planavimo srityje, išlieka problemiška, ydingas teisinis reguliavimas sudaro prielaidas asmenų teisėtų lūkesčių pažeidinėjimui, suponuojančiam kitų konstitucinių principų pažeidimus. Straipsnyje analizuojamos teisėtų lūkesčių, teisinio saugumo ir teisinio tikrumo apsaugos principų pažeidimus lemiančios aplinkybės bei pateikiami siūlymai dėl teisinės bazės tobulinimo, siekiant jų išvengti. [Iš leidinio]

ENArticle discusses the issue of realisation of the principles of legitimate expectations, legal certainty and legal security in the specific area of administrative activity – detailed territorial planning process. During this long and complex process, it is very important to ensure the protection of personal constitutional rights and guarantee the security of legitimate expectations, legal certainty and other essential principles. The article analyses the circumstances conditioning violation of the principles of legitimate expectations, legal security and legal certainty and provides suggestions on the improvement of legal framework in order to avoid these violations. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39310
Updated:
2018-12-17 13:17:29
Metrics:
Views: 82    Downloads: 1
Export: