Lietuvos komunistų partijos ir JAV lietuvių komunistų knygos ryšiai 1920-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos komunistų partijos ir JAV lietuvių komunistų knygos ryšiai 1920-1940 metais
Alternative Title:
Publishing with lithuanian communists in USA in 1920-1940
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 149-170
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1918-1940; Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania); Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTLeidybinė veikla svarbi ne tik skleidžiant partines ideologijas visuomenėje, bet ir pačioms partijoms, ypač tais atvejais, kai partinės struktūros nutolusios geografiškai. Tai pasakytina ir apie Lietuvos bei JAV lietuvių komunistų leidybą ir jų leidybinius ryšius. Apie juos buvo nemažai rašyta iki 1988 m., bet daugiausia tai buvo įvairiems jubiliejams (asmenų, organizacijų, laikraščių) skirti periodikoje skelbti straipsniai, kuriuose, kaip ir šiai tematikai skirtuose tyrinėjimuose, dėl ideologinių priežasčių daug kas buvo nutylima ar iškraipoma, naudojamasi toli gražu ne visais archyviniais šaltiniais. Šio straipsnio tikslas yra dalinis – remiantis Lietuvos ypatingajame archyve saugoma archyvine medžiaga išanalizuoti šių ryšių specifiką 1920–1940 m., ypatingą dėmesį skiriant periodikai, knygų leidybai ir keitimuisi literatūra. Analizuojamas keitimasis straipsniais ir rankraščiais, jų publikavimo ir leidybos problemos, literatūros siuntimas vienų kitiems, jos platinimo specifika ir JAV lietuvių komunistų tarpininkavimas LKP palaikant leidybinius ryšius su kitų šalių lietuviais komunistais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių išeivija; Periodinė spauda; Knygų leidyba.

ENThe connection between Lithuanian Comunist Party (LCP) and their partners in USA were quite widely researched before 1990, but for different reasons it wasn’t objective. The same thing can be said about publishing relations. This article is written using the material of LCP archives and might be considered as an attempt to look differently at this problem. There are three main domains of this connection. First of all, there was the cooperation in the publishing of periodicals. LCP and Lithuanian communists in USA exchanged articles, LCP was constantly indicating the direction that the press of Lithuanian communists in USA had to follow, how to organize its printing. The second domain was book publishing. The manuscripts of communist’s books were sent to USA, the local communists were told which books should be published and which shouldn’t, what their structure should be like. The third domain of above-mentioned connection was exchange of literature. The press printed in USA was sent to Lithuania and Soviet Union, to the leaders of LCP and the press printed by communists in Soviet Union was sent to USA. Lithuanian communists of USA also helped LCP to make publishing contacts with Lithuanian communists in Canada and South America. All these relations promoted the obedience of Lithuanian communists of USA to the Commintern policy and their approval to the Soviet occupation of Lithuania in 1940. [From the publication]

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3931
Updated:
2018-12-20 23:08:55
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: