The nature of investigation proceedings of legal entity under the Civil Code of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The nature of investigation proceedings of legal entity under the Civil Code of Lithuania
Alternative Title:
Juridinio asmens veiklos tyrimo prigimtis pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2012, Nr. 19 (2), p. 525-541
Keywords:
LT
Akcininkų sutartys; Bendrovių teisė; Civilinė teisė; Juridinis asmuo, akcininkų apsauga; Mažumos akcininkų teisės; Tyrimo procedūra; Įmonių teisė.
EN
Civil law; Company law; Investigation proceedings; Legal person; Rights of minority shareholders; Shareholder agreements; Shareholders' rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas klausimas, ar 2001 CK numatytas juridinio asmens veiklos tyrimo instrumentas gali būti akcininkų valia atšauktas – įmonės steigimo dokumentuose ar akcininkų sutartyje. Autorės nuomone, atsakymas į šį klausimą yra neigiamas. Nors expressis verbis CK nepasakyta, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi, tačiau ir normų formuluotės, nenumatančios išimčių, bei normų, skirtų viešojo intereso gynimui, gausa, pagrindžia prielaidą, kad teisė inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą yra imperatyvi. Taip pat šią prielaidą pagrindžia ir įstatymų leidėjo tikslai – ta aplinkybė, kad JA tyrimo reguliavimą CK rengėjai perėmė iš Nyderlandų, o šio instituto imperatyvus pobūdis Nyderlandų teisėje nekelia abejonių. Nyderlandų CK normos, reglamentuojančios akcininko teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą (inquiry procedure) yra imperatyvios. Tiesioginis juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas – dalyvių prašymu (tam tikrais atvejais – ir kitų suinteresuotų asmenų) išanalizuoti JA valdymo tinkamumą ir koreguoti trūkumus teismui suteiktomis priemonėmis. Lietuvos teismų praktika, nenutoldama nuo Komentaro teksto, ne kartą pakartojo, kad netinkama juridinio asmens veikla yra netinkama juridinio asmens valdymo organų ar / ir jų narių veikla. Ji suprantama kaip CK 2.86-2.87 straipsnių nuostatų pažeidimas. Šie Kodekso straipsniai skirti reglamentuoti įstatymų numatytas valdymo organų narių pareigas juridiniam asmeniui, kurios pagal savo turinį yra fiduciarinės (lojalumo, sąžiningumo, konfidencialumo, interesų nepainiojimo), ir kurių akcininkai savo susitarimu negali nei susiaurinti, nei atsisakyti taikyti.Fiduciarines pareigas valdymo organai ir jų nariai turi ne atskiram akcininkui, o juridiniam asmeniui. Norint nustatyti, ar valdymas tinkamas, remdamasis ekspertų išvadomis, teismas vertina, ar valdymo organai pažeidė pareigas juridiniam asmeniui. Atsakymas į šį klausimą labai priklauso nuo bendrovės sampratos. Net jei vadovausimės samprata, kad bendrovės interesai sutampa išimtinai tik su akcininkų interesais, negalėsime teigti, kad visų akcininkų – ir smulkiųjų, ir dominuojančių, interesai homogeniški ir kad įmonės interesai sutampa su dominuojančio akcininko ar jų grupės interesais, ir direktoriai tinkamai vykdo pareigas bendrovei atstovaudami dominuojančio akcininko interesams. Maža to, jei pripažinsime, kad valdymo organų tinkamas pareigų atlikimas turi atitikti visų juridinio asmens interesų grupių interesus – akcininkų, darbuotojų, kreditorių – atsakymas, kas yra tinkamas valdymas, bus dar sudėtingesnis. Vis dėlto šiuolaikinė Lietuvos teismų praktika jau gerą dešimtmetį pripažįsta, kad direktorių pareigos kyla bendrovei, kaip subjektui, turinčiam atskirus interesus nuo dominuojančio akcininko, o tam tikrais atvejais ir tretiesiems asmenims – kreditoriams. Tad tinkamu įmonės valdymu, jos tęstinumu neabejotinai suinteresuoti ne tik akcininkai, kaip tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir kitos interesų grupės – darbuotojai, kreditoriai, tam tikra prasme egzistuoja ir viešasis interesas, kad įmonės veikla nesibaigtų dėl netinkamo valdymo. [. [Iš leidinio]

ENWith reference to the Dutch model, which has been adopted by the Lithuanian Civil Code, the possibility to renounce Investigation Proceedings in the Articles of Incorporation or shareholder agreements is analysed in this article. The mandatory nature of the Investigation Proceedings is derived from the provisions of the Code, mainly: from an active role of the court, typical to the cases with the element of public interest, from specific rules for protecting the public interest in the course of the Investigation Proceedings, also taking into account statutory duties of managers, the scope of which may not be narrowed by SHA, and the fact, that the Investigation Proceedings is generally designated to be an instrument to safeguard the interests of minority shareholders against the abuse of their rights by the company, and, finally, acknowledging the extraordinary nature of remedies available in the Investigation Proceedings. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39296
Updated:
2018-12-17 13:17:25
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: