Konstitucijos V skirsnio "Seimas" 55-66 straipsnių komentaras

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucijos V skirsnio "Seimas" 55-66 straipsnių komentaras
In the Journal:
Teisės problemos. 2001, Nr. 1 (31), p. 5-52
Keywords:
LT
Komentaras; Konstitucija; Konstitucinė doktrina; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Lietuvos Respublikos Seimas; Parlamentas; Rinkimai.
EN
Comment; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania, Republic of Lithuania; Constitutional doctrine; Election; Parliament.
Summary / Abstract:

LTKomentuojant Konstitucijos V skirsnį „Seimas“, reikia padaryti vieną esminę išlygą: interpretuoti seimo statusą ir veiklą remiantis tik galiojančių įstatymų analize reikštų apsiriboti abstrakčiu teoretizavimu, turinčiu mažai sąlyčio taškų su realiu gyvenimu, šalyje vykstančiais politiniais procesais. Rusijos politologai pastebėjo vieną savo šalies politinio gyvenimo dėsningumą: tais atvejais, kai Dūmoje svarstomi parlamentarų atlyginimų, privilegijų ir lengvatų klausimai, Dūmos nariai, nesvarbu, kas jie pagal pažiūras ir įsitikinimus – raudonieji ar baltieji, respublikonai ar monarchistai, agrarai ar nacionalistai, – vieningai balsuoja už. Už didesnius atlyginimus, lengvatas ir privilegijas. Rusijos Dūmoje taip pat vieša paslaptis yra praktiškai fiksuoti įkainiai už balsavimą konkrečiais klausimais, kurių sprendimu suinteresuoti įtakingi lobistai. Šiuo požiūriu Lietuvos Respublikos Seimas negali būti sutapatintas su Rusijos Dūma, tačiau ignoruoti išorinio poveikio įtaką Seimui būtų nors ir patriotiška, tačiau neprotinga. Seimas, kaip ir bet kuri kita institucija, vadovaujasi ne tik to subjekto, kuriam jis atstovauja, interesais, bet ir savo korporaciniais interesais. Tokie interesai, neatitinkantys Konstitucijos dvasios, nėra šio komentaro dalykas, tačiau tik turint juos omenyje galima paaiškinti parlamentinės veiklos niuansus, tikruosius Seimo narių veiklos motyvus, jų priimtų sprendimų esmę ir pobūdį. [Iš leidinio]

ENWhen commenting the Section V “Seimas” of the Constitution, one essential provision should be made: interpretation of the status and activities of the Seimas basing on the analysis of valid laws would be a mere abstract theorization with practically no relation with the actual life and political process in the country. Russian political scientists have noticed one regularity in the political life of their country: in cases when the Duma considers remuneration and privileges of parliament members, the latter always vote in favour irrespective of their attitudes and believes, i.e. whether they are red or white, republicans or monarchists, agrarians or nationalists. They vote in favour of higher remuneration and privileges. It is also a public secret in the Russian Duma that there are fixed prices for voting on specific issues which powerful lobbyist are interested in. In this respect the Seimas of the Republic of Lithuanian cannot be identified with the Russian Duma. However, it would not be wise to ignore the internal impact on the Seimas. The Seimas, just like any other institution, acts not only pursuant to interests of subjects it represents, but also pursuant to its corporate interests. These interests do not correspond to the spirit of the Constitution and they are not the subject of this comment; however, only when bearing them in mind, it is possible to explain nuances of parliamentary activities, the actual motives of activities of members of the Seimas as well as the essence and nature of decisions adopted by them.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39287
Updated:
2013-04-29 00:24:58
Metrics:
Views: 2
Export: