Sovietinis plakatas Lietuvoje 1940-1953 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sovietinis plakatas Lietuvoje 1940-1953 metais
Alternative Title:
  • Soviet Posters in Lithuania in 1940-1953
  • Affiche sovietique en Lituanie pendant 1940-1953 A
In the Journal:
Knygotyra. 2006, t. 47, p. 171-185
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Leidyba / Publishing; Medijos / Media.
Summary / Abstract:

LTSovietinė okupacija ir ideologija atnešė į Lietuvą naują – sovietinių plakatų rūšį. Straipsnyje analizuojama plakatų propagandos ir manipuliavimo jais problema, netradicinių dokumentų paveldas ir jo saugojimas. Pagrindiniai straipsnio uždaviniai – ištirti plakatų formavimąsi ir dominavimą Lietuvoje 1940–1953 metais, jų vaidmenį kultūroje ir politikoje. Taip pat tiriama plakatų įtaka visuomenei ir šalies ūkiui. Lietuvoje 1940 m. atsirado nauja meno kryptis, kurios pagrindinis tikslas buvo propaguoti sovietinę ideologiją visose politikos ir socialinėse sferose. Sovietinių plakatų, kaip informacijos priemonių, tikslas buvo perteikti ideologijos primestą realybę. Vis dėlto 1940–1953 metai paliko labai įdomų ir turtingą sovietinių plakatų paveldą. Tai svarbi kultūrinio ir istorinio paveldo dalis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Leidiniai; Leidyba; Žiniasklaida; Dailininkai; Cenzūra; Paveldas; Publications; Publishing; Media; Painters; Censorship; Heritage.

ENThe Soviet occupation and ideology brought a new type of Soviet posters to Lithuania. The article analyses the issue of propaganda and manipulation with the help of posters as well as the heritage of untraditional documents and its protection. The main objectives of the article are to explore the development of posters and their domination in Lithuania from 1940–1953 and their role in the sphere of culture and politics. Moreover, the influence of posters on the society and economy of the country is also investigated. In 1940, a new art movement appeared in Lithuania bearing the major aim of propagating Soviet ideology in all spheres of politics and social life. The purpose of Soviet posters as a means of information was to convey the reality imposed by the ideology. However, the heritage of the posters of 1940–1953 is very interesting and rich. It’s an important part of cultural and historical heritage.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3926
Updated:
2020-06-17 17:35:37
Metrics:
Views: 69    Downloads: 21
Export: