Проблема толерантности в православной полемической мысли Речи Посполитой в 1596-1632 гг.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Проблема толерантности в православной полемической мысли Речи Посполитой в 1596-1632 гг
Alternative Title:
Problem of tolerance in the orthodox polemic literature of the Polish-Lithuanian Commonwealth in 1596-1632
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2008, 1, p. 184-202, 293
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bresto unija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Ortodoksų poleminė literatūra; Poleminė literatūra; Stačiatikiai; Stačiatikių Bažnyčia; Tolerancija; Tolerancijos problematika; Unitai.
EN
The Brest Union; The Grand Duchy of Lithuania; The Orthodox Church; The orthodox polemic Literature; The ortodox; The polemic literature; The problem of tolerance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama tolerancijos problema Žečpospolitos pravoslavų literatūroje 1596 – 1632 metais. Pažymima, kad to meto intelektualinis diskursas nebuvo vieningas: dalis jo dalyvių orientavosi į iniunijinio laikotarpio idėjas, charakteringas laikotarpio bruožas buvo priešiškas požiūris į kitų konfesijų kultūras. Išskiramos kelios pravoslavų poleminės minties kryptys: pravoslavų tikėjimo teisingumo teigimas, pravoslavų bažnyčios teisių ir privilegijų gynimas, unijos neteisėtumo ir nelegitinumo pagrindimas, skundai dėl pravoslavų tikėjimo priešininkų smurtinių veiksmų, kaltinimai, kad jie vykdo neteisėtą veiklą, prašymai Žečpospolittos valdžiai grąžinti ikiunijinį pravoslavų bažnyčios statusą. Atskleidžiama, kad didelę reikšmę pravoslavų poleminei minčiai turėjo pravoslavų ir protestantų suartėjimas politiniame kontekste –pravoslavų ir protestantų šlėktų sąjunga vyriausybėje. Todėl protestantų diskurse jau nuo 16 amžiaus pabaigos tolerancijos problema tampa analizės objektu, o jos konceptualinis modelis vėliau tapo pravoslavų tolerancijos idėjų pagrindu. Konstatuojama, kad 1596-1632 metais tolerancijos problema iš grynai teologinės tampa socialine – politine problema. Tuo metu jai būdingas pozityvus požiūris į toleranciją kaip socialinį politinį fenomeną, ir tai susiję su kova dėl pravoslavų bažnyčios teisinio statuso atkūrimo po Bresto unijos. Įvertinus esminius netolerancijos aspektus kitų tikėjimų atžvilgiu, daroma išvada, kad analizuojamo laikotarpio pravoslaviška tolerancijos samprata daugiausiai buvo situacinio pobūdžio.

ENThe article is dedicated to the problem of tolerance in the orthodox polemic literature of the Polish- Lithuanian Commonwealth in 1596-1632. The legal, political-pragmatic and moral-religious aspects of this literature are analyzed in the article. In the given period it is natural to the orthodox thought to perceive tolerance as a social-political phenomenon, which is connected with the absence of legal guarantees of the status of the Orthodox Church after the Brest Union. Together with it the research of moral-religious aspect of tolerance in terms of the Brest Union allows to single out the most important elements of intolerance. In general it is possible to state the situational character of approach towards tolerance in the orthodox polemic thought. [text from author]

ISSN:
2079-1488
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39211
Updated:
2022-01-20 13:44:29
Metrics:
Views: 2
Export: