Формирование курса Литвы на европейскую интеграцию в первой половине 1990-х гг.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Формирование курса Литвы на европейскую интеграцию в первой половине 1990-х гг
Keywords:
LT
Integracija į Europos Sąjungą; Lietuvos Demokratinė darbo partija; Lietuvos Sąjūdis; Lietuvos europinė integracija; Lietuvos užsienio politika; Politinė istorija; Seimas; Sąjūdis; Tarpvalstybiniai susitarimai; Valstybingumas.
EN
Integration into European Union; International settlements; Lithuania; Lithuania's "Sąjūdis"; Lithuania's European integration; Lithuania's foreign policy; Political History; Seimas; Statehood; Sąjūdis; The Democratic Labour Party of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTNaujausių laikų Lietuvos istorija, Lietuvos vidaus ir užsienio politika nesulaukia pakankamai dėmesio nei šiuolaikinėje Rusijos, nei Vakarų Europos istoriografijoje. Tai lemia tiek informacijos šia tema užsienio kalbomis stygius, tiek aktyvesnis mokslininkų susidomėjimas eurointegracijos procesais, kuriuose Lietuva yra viena iš daugelio dalyvių. Šiame straipsnyje, remiantis Lietuvos įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios valdžios institucijų dokumentais bei politinių veikėjų liudijimų medžiaga, analizuojamas Lietuvos eurointegracinės politikos formavimas(is) XX a. paskutiniojo dešimtmečio pradžioje. Nuo XX a. 9 deš. pabaigos iki 10 deš. pradžios vyko Lietuvos Respublikos savarankiškos užsienio politikos kūrimo procesas. Lietuvos valstybingumo įtvirtinimas buvo svarbiausias vidaus ir užsienio politikos tikslas. Būtent šis tikslas lėmė pirmųjų nepriklausomos Lietuvos vyriausybių ir Seimo kadencijų darbą. Minėtu laikotarpiu galima išskirti du Lietuvos užsienio politikos formavimo(si) etapus. Pirmąjį etapą charakterizuoja Lietuvos nacionalinio savarankiškumo paskelbimas bei įgyvendintas siekis užsitikrinti tarptautinės bendruomenės pripažinimą. Šis etapas tęsėsi nuo XX a. 9 deš. iki 1993 metų. Antrojo Lietuvos užsienio politikos etapo pradžia galima laikyti rusų kariuomenės išvedimą iš Lietuvos teritorijos, kuris suteikė impulsą naujiems valstybės užsienio politikos strateginiams tikslams. Aukščiausios šalies valdžios dokumentuose buvo įtvirtintas naujas valstybės užsienio politikos prioritetas – Lietuvos narystė Europos Sąjungoje.

ENModern historiography of Russia and Western Europe has not paid sufficient attention to the contemporary history of Lithuania and Lithuania’s internal and foreign politics. This has been caused by the shortage of information on the topic in foreign languages and scientists’ interest in European integration processes with Lithuania being one among many participants. Based on documents of Lithuanian legislative and executive institutions and evidences of political figures, the article analyses the formation of European integration processes of the last decade of the 20th century. The process of independent foreign policy development of the Republic of Lithuania lasted from the end of the 9th decade to the beginning of the 10th decade of the 20th century. The consolidation of the statehood of Lithuania was the most significant goal of the internal and foreign politics of the state. It was this goal that determined the work of the legislative periods of the first Governments and Seimas. Over the mentioned periods, two stages of the formation of Lithuanian foreign politics can be defined. The first stage was the announcement of Lithuania’s national independence and the achievement of the international community’s acknowledgement. This stage lasted from the ninth decade of the 20th century to 1993. The beginning of the second stage of the foreign politics of Lithuania could be the withdrawal of the Russian army from the territory of Lithuania, which encouraged new strategic goals of the foreign politics of the state. A new priority goal of the foreign policy of the state was specified in documents of the supreme power authorities of the state – Lithuania’s membership in the European Union.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39210
Updated:
2013-04-29 00:23:58
Metrics:
Views: 1
Export: