Jonas Kabelka - baltistas ir leksikografas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Kabelka - baltistas ir leksikografas
In the Journal:
Baltistica. 2005, t. 40, Nr. 1, p 127-132
Keywords:
LT
Baltistika; Latvių kalba; Leksikografija.
EN
Baltic; Latvian language; Lexicography.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje apžvelgiami Jono Kabelkos -- baltisto ir leksikografo -- darbai. Publikacijos autorių teigimu, Kabelka buvo ne vien didelės erudicijos ir labai kompetentingas baltų kalbų tyrėjas, įtaigus pedagogas, bet ir patyręs kalbos praktikas -- reikšmingų lituanistinių leidinių redaktorius, darbštus vertėjas. Leksikografijai itin reikšminga Kabelkos studija "Kristijono Donelaičio raštų leksika" (1964) ir drauge su katedros kolega Jonu Balkevičium parengtas "Latvių-lietuvių kalbų žodynas" (1977). "Kristijono Donelaičio raštų leksika" buvo bene pirmasis didelis jau brandaus mokslininko darbas, o antrąjį veikalą galima vadinti pirmuoju išspausdintu latvių-lietuvių kalbų žodynu. Nepamirštini ir tie leksikografiniai darbai, prie kurių rengimo Kabelka savo laiku buvo vienaip ar kitaip prisidėjęs. Tai pirmoji po karo "Dabartinės lietuvių kalbos žodyno" laida (1954) ir "Lietuvių kalbos žodyno" III, IV ir V tomai. Kabelka buvo jų redakcijos kolegijos narys, visus juos skaitė ir yra pareiškęs nemaža įvairių pastabų. Kabelkos, kaip baltisto, spausdintų darbų nėra itin daug, tačiau visi jie reikšmingi ir tam tikru mastu etapiniai: panašiai kaip ir leksikografinius, šiuos darbus irgi galima apibūdinti žodžiu "pirmasis", nes tiek "Latvių kalba" (1975, 2 leid. 1987), tiek "Baltų filologijos įvadas" (1982) yra pirmosios originalios šių dalykų studijų knygos aukštosioms mokykloms. Publikacijos autorių nuomone, Kabelka buvo pirmasis žymiausias lietuvių latvistas, kelias Vilniaus universiteto studentų kartas mokęs ir skambesiu, ir dvasia lietuviams pačios artimiausios latvių kalbos.

ENThe publication provides an overview of the works of Jonas Kabelka, a Baltic studies scholar and lexicographer. According to the authors of the publication, Kabelka was not only a very competent scholar of the Baltic languages of a remarkable erudition and a splendid pedagogue, but also an experienced language practitioner, i. e. the editor of significant Lithuanian studies publications and a diligent translator. In terms of lexicography Kabelka’s study "Kristijono Donelaičio Raštų Leksika" (1964) and "Latvių-Lietuvių Kalbų Žodynas" (“The Latvian-Lithuanian Dictionary”), prepared in cooperation with his department colleague Jonas Balkevičus (1977) are especially important. “Kristijono Donelaičio Raštų Leksika" was actually his first significant work as a mature scholar, the second publication can be referred to as the first ever Latvian-Lithuanian dictionary. The lexicographical works, to which Kabelka contributed in one way or another, also should not be forgotten. Those are the first post-war edition of "Dabartinės Lietuvių Kalbos Žodynas" (“The Dictionary of the Modern Lithuanian Language”) (1954) and volumes III, IV and V of "Lietuvių Kalbos Žodynas" (“The Dictionary of the Lithuanian Language”). Kabelka was the member of the editorial office of the said publications, read them all and provided a significant number of different comments. There is no large amount of works of Kabelka as a Baltic studies scholar, however those available are very significant and, on certain level, can be considered landmark ones: similarly as his lexicographical works, they could be characterized as “the first ever”, since both "Latvių Kalba" (“The Latvian Language”) (1975, 2 leid. 1987) and "Baltų Filologijos Įvadas" (“The Introduction into the Baltic Philology”) (1982) are the first original books on the subjects for higher educational institutions.In the opinion of the authors of the publication, Kabelka was the first ever well-known Latvian language scholar in Lithuania, who taught several generations of students of Vilnius University the Latvian language, which is the closest to the Lithuanian language both by sound and spirit.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3916
Updated:
2018-12-17 11:38:17
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: