University study programme in the context of European Union guidelines

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
University study programme in the context of European Union guidelines
Alternative Title:
Pasidalinimas edukacine patirtimi: universitetinių studijų programa Europos Sąjungos direktyvų kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2005, Nr. 1 (47), p. 71-76
Keywords:
LT
Akštasis mokslas; Aukštasis mokslas; Bendravimas tarp universitetų; Harmonizuota universitetinių studijų programa; Multidiscipliniai ryšiai; Multidisciplininiai ryšiai/santykiai; Studijų programa; Tarpdisciplininiai ryšiai; Tarpuniversitetinis bendradarbiavimas; Tarpuniversitetinė sąveika.
EN
Collaboration between universities; Harmonized university; Harmonized university study programme; Harmonized university study programme, multidisciplinary relations; Higher education; Interaction between universities; Multidisciplinary relations; Study programme.
Summary / Abstract:

LTLietuvai tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, specialistų rengimui keliami kokybiškai nauji reikalavimai, paremti ES direktyvų rekomendacijomis. Vienas iš pagrindinių reikalavimų diegiant naujas studijų programas yra jų harmonizavimas su panašaus profilio programomis, vykdomomis Europos universitetuose, panaudojant ne tik multidisciplininius ryšius baziniame universitete, bet ir tarpuniversitetinius ryšius. Naujos kokybės universitetinės studijų programos pavyzdžiu galėtų būti „Medicinos fizikos” magistrantūros programa, akredituota ir 2003 metais pradėta diegti Kauno technologijos universitete. Programa buvo parengta glaudžiai bendradarbiaujant Kauno technologijos universitetui, Kauno medicinos universitetui, atsižvelgiant Lietuvos medicinos fizikų rengimo strategiją, sukurtą griežtai laikantis ES direktyvų bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų. Rengiant programą buvo bendradarbiaujama su įvairiais Europos universitetais, turinčiais patirties šioje srityje, atitinkamomis valstybinėmis institucijomis, atsakingomis už šios programos gyvendinimą, taip pat pasinaudota ES TEMPUS projekto S_JEP 12402-97 „Baltic Biomedical Engineering and Physics Courses, MSc.” bei TATENA regioninio projekto IAEA Regional project RER / 6 / 008 „Building capacity in Medical Physics” rezultatais. Aktyviai bendradarbiaujant su Švedijos Radiacinės saugos institutu bei Lundo, Gioteborgo ir Stokholmo universitetais medicinos fizikų rengimo srityje, parengta medicinos fizikų karjeros schema, reglamentuojanti šios srities specialistų profesinę integraciją į sveikatos priežiūros institucijas.Medicinos fizikos magistrantūros programos diegimui baziniu pasirinktas Kauno technologijos universitetas, o tolimesnės studijos numatytos Kauno medicinos universitete. Straipsnyje nagrinėjama praktinė patirtis, autorių sukaupta rengiant ir diegiant naujų universitetinių studijų programų, aptariamos programos teisinimo procedūros aktualijos bei problemos, susijusios su jos diegimu, taip pat šių problemų sprendimo galimybės, remiantis sukauptais faktais bei situacijos analize. [Iš leidinio]

ENHaving accessed the EU, Lithuania has to fulfil qualitative new requirements based on the recommendations of the EU directives in the education and training of high skilled specialists for national labour market, who can be also be competitive in united European labour market. One of the most important requirements for new study programmes is to harmonize them with the programmes run at other European universities and to use not only multidisciplinary relations at home university but the relations between universities as well. The problems which one can face implementing a new study programme in Lithuania are discussed in this article on the basis of Master’s study programme of Medical Physics at Kaunas University of Technology. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39111
Updated:
2018-12-17 11:43:09
Metrics:
Views: 2
Export: