Sharing copyrights to scholarly works : de jure and de facto assumptions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sharing copyrights to scholarly works: de jure and de facto assumptions
Alternative Title:
Pasiskirstymo autorių teisėmis aukštojoje mokykloje de jure ir de facto prielaidos
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2004, Nr. 2 (44), p. 62-71
Keywords:
LT
Autoriaus teisės; Copyright; Intelektinė nuosavybė; Intellectual property; Learning materials; Mokomoji medžiaga; Mokslinis kūrinys; Scientific work.
EN
Autoriaus teisės; Copyright; Intelektinė nuosavybė; Intellectual property; Learning materials; Mokomoji medžiaga; Mokslinis kūrinys; Scientific work.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas nustato, kad aukštojo mokslo institucijoje turtinėmis autorių teisėmis gali būti pasiskirstoma vadovaujantis net keliais principinių nuostatų modeliais. Mums svarbu išsiaiškinti teisinių principų sistemos esmę bei reikšmes akademinės bendruomenės kontekste. Tai aktualu, kadangi įstatymo terminija yra gana subtili, tad ją interpretuojant bei taikant tik fragmentiškai, gali būti nesunku nutolti nuo tikrosios "įstatymo raidės", nuo visuotinį teisingumą palaikančios intelektinės nuosavybės santykių atmosferos. Kita vertus, suprantama, kad teisinių principų gausa kasdieniniame gyvenime sukelia nesutarimus, kuris gi principas labiau atitinka aukštojo mokslo misiją , o kuris mažiau. Šiame straipsnyje analizuojamos minėta tema vartotinos sąvokos bei nustatomi pasiskirstymo autorių turtinėmis teisėmis principai. Šio tikslo siekiama vadovaujantis tarptautine patirtimi ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, taikant atvejų analizės, aprašymo, racionaliosios refleksijos ir vertinamosios analizės metodus.Analizė leido padaryti pagrįstą išvadą, kad, siekiant išsaugoti pusiausvyrą tarp individualaus kūrėjo iniciatyvos ir plataus žinių prieinamumo, Lietuvos aukštojoje mokykloje turėtų būti vadovaujamasi bent jau tris autorių turtinių teisių pasiskirstymo principų kategorijas atitinkančiomis nuostatomis, kurias sudaro: 1. Interesų derinimo procesą skatinantis susitarimo arba raštiškų sutarčių principas. Jį įtvirtina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas bei kiti teisės aktai. 2. Į įvairius praktinius atvejus leidžianti atsižvelgti pasiskirstymo autorių turtinėmis teisėmis penkių teisinių modelių sistema, atverianti galimybes aukštojoje mokykloje tartis dėl konkrečių sąlygų, kurioms esant būtų konstruktyvu taikyti 1) kūrėjo, 2) vadovo, 3) darbdavio, 4) gamintojo ir (arba) 5) kompleksiškos sutarties principus. Juos įtvirtina Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Aukštojoje mokykloje rengiant lygaus pasiskirstymo autorių turtinėmis teisėmis institucines taisykles (susijusias su minėtų teisinių modelių taikymu) turėtų būti atsižvelgiama bent penkis konkrečių kontekstinių atvejų lemiamus praktinius kriterijus: 1) kūrybinės iniciatyvos šaltinį, 2) kūrėjo originalų indėlį, 3) institucinių vadybinių paslaugų pobūdį, 4) materialinės bei intelektinės paramos pobūdį, 5) atlyginimo už darbą pobūdį. [Iš leidinio]

ENThe article focuses upon the issues of legal (de jure) and practical contextual (de facto) conditions of sharing copyrights to scholarly works created in contemporary institutions of higher education. Based on international experience and legal regulations of the Republic of Lithuania it presents the analysis of the issues in two parts. The first part of the article analyses the concept of intellectual property, describes legal acts regulating intellectual property in Lithuania, analyses the concept of copyrights regulated by the Law On Copyright and Related Rights, and basing on the provisions of the same law describes legal models of sharing copyrights to scholarly works. The second part of the article presents analysis of five cases on reproduction in tangible media, creation and communication to the public of scholarly works, especially those of educational use. Finally, the results of the analysis - legal and practical contextual principles of sharing copyrights to scholarly works are revealed. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Subject:
Related Publications:
Autorių teisės mokslo komunikacijoje : Lietuvos mokslininkų kūrinių, publikuojamų valstybės remiamuose moksliniuose žurnaluose, teisinė intelektinės nuosavybės apsauga : monografija / Marija Stonkienė, Zenona Ona Atkočiūnienė, Renata Matkevičienė ; Vilniaus universitetas. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 350 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39078
Updated:
2018-12-17 11:27:39
Metrics:
Views: 2
Export: