Pinigų srautų informacijos formavimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pinigų srautų informacijos formavimas
Alternative Title:
Formation of the information cash flows
Keywords:
LT
Pinigai. Valiuta / Money. Currency.
Summary / Abstract:

LTSėkmingai įmonės veiklai labai svarbus veiksnys yra tinkamas pinigų srautų informacijos formavimas, jos vertinimas ir panaudojimas. Pinigų srautų informacijos formavimas ir vertinimas apima informacijos apie įmonės pinigų srautus rinkimą. Valdymo sprendimams priimti ir veiklos perspektyvoms numatyti ši informacija ypač vertinga įmonės vadovybei. Tinkamas pinigų srautų valdymas padeda laiku atskleisti įvairių įmonės veiklos sričių ir padalinių darbo trūkumus, numatyti jų šaltinio ir veiklos veiksmingumo didinimo priemones. Tačiau pinigų srautų informacijos for¬mavimo problemos yra aiškiai nepakankamai išnagrinėtos. Būtina pažymėti, kad pinigų srautų informacijos teisingo formavimo, vertinimo ir pa¬naudojimo reikšmė ypač padidėjo dabartinėmis labai konkurencingos Europos Sąjungos rinkos sąlygomis. Įmonėms, siekiančioms tapti konkurencingomis ir įsitvirtinti tiek vieti¬nėse, tiek užsienio rinkose pinigų srautų informacijos formavimui, jos pokyčiams ir įtakai įmonės finansinei būklei ir veiklos rezultatams turi skirti pirmaeilį dėmesį. Tyrimo tikslas - išnagrinėti pinigų srautų informacijos formavimą įmonėje. Tyrimo objektas - pinigų srautų ataskaitos. Tyrimo metodai - mokslinės literatūros, TAS ir VAS, teisės aktų analizė, informacijos grupavimas ir apibendrinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Grynųjų pinigų cirkuliacija; Cash flow; Cash equivalent; Income; Cash outcome.

ENA successfully operating company must form, assess and use information on cash flows, which includes collection of information about corporate monetary flows. In terms of managerial decisions and forecasting operating prospects this information is priceless to corporate management. Appropriate management of cash flows helps timely identification of shortcomings of individual areas of activity or corporate departments, foreseeing ways how to enhance operational efficiency. It has to be admitted that issues of forming information on cash flows are not analysed in great detail. It has to be underlined that the significance of appropriate formation, assessment and application of information on cash flows has become all the more relevant in the context of competitive EU market. Companies striving to be competitive and reinforce their standing on local and international markets have to attach primary importance to formation of information on cash flows, changes in this information and impact thereof on corporate financial standing. The aim of research – analyse formation of information on cash flows within a company. Object of research – cash flow accounts. Research methods applied – analysis of scholarly literature and regulatory framework, grouping and summarising information.

ISBN:
9955-9841-0-4
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/390
Updated:
2013-04-28 15:16:19
Metrics:
Views: 31
Export: